Vòng trắc nghiệm 1: Từ 10h00 ngày 29/3/2016 đến 17h00 ngày 17/4/2016. Vòng trắc nghiệm 2: Từ 9h00 ngày 25/4/2016 đến 17h00 ngày 15/5/2016. Vòng thi tự luận: Thời gian nhận bài từ ngày 29/3/2016 đến ngày 15/5/2016. Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết trao giải chung cuộc Cuộc thi: dự kiến ngày 5/6/2016
Bài tự luận Chi tiết bài tự luận

HỌC ĐỂ LÀM VIỆC, LÀM NGƯỜI, LÀM CÁN BỘ. HỌC ĐỂ PHỤNG SỰ ĐOÀN THỂ, GIAI CẤP VÀ NHÂN DÂN, TỔ QUỐC VÀ NHÂN LOẠI.

Chủ đề: 1
Cập nhật: 09h45:43 08/05/2016
Tác giả: ngohungtsck (Ngô Duy Hùng) - 66 lượt bình chọn

Điểm bài thi:

Chủ đề 1: 

HỌC ĐỂ LÀM VIỆC, LÀM NGƯỜI, LÀM CÁN BỘ. HỌC ĐỂ PHỤNG    SỰ ĐOÀN THỂ, GIAI CẤP VÀ NHÂN DÂN, TỔ QUỐC VÀ NHÂN LOẠI.

          Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hoá kiệt xuất. Người đã dành trọn tuổi thanh niên của mình cho những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước, khi tìm thấy chủ nghĩa Mác – Lê nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định trở về Tổ quốc, vạch ra con đường giải phóng đất nước và nhân dân khỏi kiếp nô lệ lầm than. Khi cách mạng tháng Tám 1945 thành công, mở ra một thời kỳ lịch sử mới với những nhiệm vụ mới hết sức nặng nề, trong đó Người rất quan tâm đến vấn đề nâng cao trình độ năng lực cho mỗi cán bộ, đảng viên. Tháng 9 năm 1949, khi đến thăm Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương, tiền thân của Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh ngày nay , Người đã viết trên trang đầu của cuốn Sổ vàng: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại…”.

Vậy  học là gì: Học là quá trình tiếp thu cái mới hoặc bổ sung trau rồi các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, giá trị, nhận thức hoặc sở thích nhằm để phục vụ cho chính mình hay cộng đồng. Câu nói của Bác chỉ ra mục đích chân chính của việc học.

Thứ nhất “Học để làm việc”: chúng ta đến trường học tập là để làm việc, như vậy muốn làm được việc thì phải học và học là một quá trình thu nhận kiến thức tự nhiên -  xã hội… từ đó áp dụng những gì mình thu luợm được để thực hành thông qua việc làm thì mới hòng thu được kết quả. Đối với mỗi người chúng ta, làm việc trước hết là cho bản thân để tồn tại và sinh sống, kế tiếp là làm việc để giúp cho các thành viên trong gia đình mình có cuộc sống ấm no hạnh phúc, sau đó là để góp sức của mình vào công cuộc xây dựng đất nước.
Học tập tốt sẽ có cách nhìn nhận tốt, biết phân biệt đúng – sai, phải – trái. Từ đó biết việc gì có ích thì ta cố gắng làm cho được, việc gì không có ích thì ta cần tránh như Bác Hồ đã từng nói: “Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh”.

Thứ hai “Học để làm người”: Ở đây Chủ tịch Hồ Chí Minh rất đề cao vai trò của việc học, nhờ có học đối với mỗi con người chúng ta sẽ trở nên hoàn thiện mình hơn, nếu không có học thì chẳng khác gì cây cỏ dại mọc trong rừng hoang. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói “Muốn xây dựng CNXH trước hết phải có con người XHCN”. Học tập để nâng cao trình độ, khả năng làm việc và rèn luyện đạo đức cách mạng phải gắn bó mật thiết với nhau, hoà quyện vào nhau trở thành bản lĩnh của con người. Làm người phải là có tình có nghĩa, tình cảm chân thành với mọi người và biết sống “Mình vì mọi người”. Làm người phải biết trung, biết hiếu, biết giữ trọn chữ tình, biết kính trọng người thân, nhân dân, biết đối xử có nghĩa có tình với anh em, bè bạn và mọi người xung quanh.  Như trong câu kết của bài thơ Nửa đêm (trích trong tập thơ “Nhật ký trong tù” Hồ Chí Minh), Bác viết: “Phần nhiều do giáo dục mà nên”. Ở đây Bác rất đề cao vai trò của yếu tố giáo dục đối với sự hình thành và phát triển của mỗi con người. Vì mỗi con người ngoài nhân tố nội lực ra, thì rất cần phải học từ các môi trường khác nhau để trở thành người.     

Thứ ba “Học để làm cán bộ”: Cán bộ là người được Đảng và nhân dân trao chức quyền để lãnh đạo, chỉ đạo, dẫn dắt những người khác thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước. Vì vậy việc học đối với mỗi người cán bộ là vô cùng quan trọng, học tập với một thái độ nghiêm túc, cầu thị thì mới làm được người cán bộ tốt. Làm cán bộ là đảm nhiệm trọng trách trước Đảng và nhân dân về đời sống kinh tế - xã hội, văn hoá tinh thần của nhân dân, làm người cán bộ phải trung thành và tận tuỵ phục vụ nhân dân.

Muốn trở thành cán bộ thì phải học để có cái: Tâm – Tầm – Tài. Cái Tâm là lý tưởng, đạo đức cách mạng, ý thức, tinh thần trách  nhiệm cao, biết vì mọi người, không thủ đoạn bon chen, biết tôn trọng người khác. Tâm thể hiện qua cách cư xử với cấp trên, với cấp dưới, với đồng nghiệp, với nhân dân, với gia đình. Tài của người cán bộ thể hiện tài năng trong công việc. Tầm của người cán bộ là tổng hợp của nhiều yếu tố, được kết tinh từ Tâm và Tài. Do đó để trở thành người cán bộ có Tâm – Tầm – Tài thì phải học.

Theo Hồ Chí Minh mục đích của sự học là để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại.

Từ việc coi trọng tầm quan trọng của sự học đối với cá nhân mỗi con người, đặc biệt là với mỗi người cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi đến coi mục đích của sự học là để phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Trong lịch sử, mỗi một chế độ xã hội khác nhau tùy thuộc vào trình độ phát triển và nhận thức, con người đề cao sự học không giống nhau. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhìn nhận sự học là vô cùng quan trọng đối với lợi ích của dân tộc. Người coi học để “phụng sự” tức là làm việc, là lãnh nhận sứ mệnh trước quốc dân, đồng bào, là cống hiến, đặt cái lợi của Tổ quốc, nhân dân lên trên hết. Đó là ý nghĩa đích thực của sự học theo quan điểm khoa học và cách mạng, tiến bộ và nhân văn.

Tư tưởng cao đẹp của Hồ Chí Minh về học tập để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân chỉ ra cho mỗi người chúng ta là, phải học thường xuyên, học suốt đời. Điều đó hoàn toàn phù hợp  với đất nước ta trong mọi hoàn cảnh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự học nhằm khuyến khích sự  tiến bộ, đáp ứng yêu cầu của nền “kinh tế tri thức” đang phát triển. Học để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tinh thần Hồ Chí Minh chỉ có thể phát huy trên cơ sở một thái độ học tập tích cực và sáng tạo, có phương pháp, tự nỗ lực không ngừng.

Xúc động hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ

Người nói chuyện với các học viên trường Nghệ thuật sân khấu trung ương.

           Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng về sự học. Trong hoàn cảnh lao động kham khổ, thiếu thốn, có những lúc bị tù đày, Người luôn có ý thực tự học, tự bồi dưỡng, từ ngoại ngữ, đến các tri thức văn hóa, khoa học, tiếp cận và làm rất nhiêu công việc khác nhau. Đi đến đâu, Hồ Chí Minh đều học và sử dụng được ngoại ngữ, thông hiểu văn hóa để hòa nhập và hoạt động. Không được đào tạo một cách bài bản, chính thống qua trường lớp, cấp học, nhưng những tri thức Người có được hết sức sâu sắc và toàn diện. Người còn căn dặn cán bộ phải học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở nhân dân. Chính nhờ học qua sách báo, qua bè bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp cận với chủ nghĩa Mác - Lênin. Từ đó, Người tin theo Lê-nin, tin theo Quốc tế thứ Ba, vì đã chỉ ra cho Người con đường tranh đấu cho độc lập tự do của dân tộc mình.

          Có thể thấy, xuyên suốt tư tưởng Hồ Chí Minh không có cái học nào hơn sự học để làm người, giúp đời, phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Đó cũng chính là cái học của người cách mạng, của đạo đức xã hội chủ nghĩa, của những con người thấm đẫm trong mình lý tưởng cộng sản.

          Thấm nhuần tư tưởng của Người về sự học, thế hệ trẻ ngày nay đã nỗ lực học tập không ngừng để đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta có rất nhiều tầm gương sáng về sự phấn đấu vươn lên trong học tập như: Nguyễn Hoàng Gia Bảo, chàng trai tật nguyền, nhà nghèo, nhưng đã phấn đấu vươn lên trong học tập, đã tốt nghiệp cử nhân với tấm bằng loại giỏi.

Hình ảnh Khâm phục cậu SV tật nguyền tốt nghiệp loại Giỏi số 1

Nguyễn Hoàng Gia Bảo, chàng trai tật nguyền với tấm bằng tốt nghiệp loại Giỏi.

Hay vận động viên, cô gái vàng của thể thao Việt Nam năm 2015. Cô đã giành được 48 huy chương các loại trên các đấu trường, với 32 HCV, trong đó nổi bật là 8 lần đăng quang cùng 8 kỷ lục tại SEA Games 28, 1 HCB và 2 HCĐ ở Cúpthế giới. Bên cạnh đó, kình ngư sinh năm 1996 còn giành 7 HCV ở giải các nhóm tuổi châu Á; đoạt 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ và phá 1 kỷ lục tại Đại hội quân sự thế giới; thống trị đường bơi ở giải VĐQG với 16 HCV. Với thành tích này, mới đây trang tin tức bơi Swimswam của Mỹ đã bầu Nguyễn Thị Ánh Viên là một trong 5 kình ngư nữ hay nhất châu Á năm 2015.

Ánh Viên VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2015

Bên cạnh những tấm gương tiêu biểu như trên, còn có những cá nhân học chỉ vì bằng cấp, học để mưu cầu danh lợi, học vì lợi ích cá nhân, mà không hướng tới phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, những người đó thật đáng lên án.

            Bác đã đi xa chúng ta hơn một thế kỷ, nhưng lời dạy của Người “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại…”,  vẫn còn nguyên giá trị cho lớp lớp thế hệ người Việt Nam chúng ta. Bản thân là một người giáo viên tôi càng thấm nhuần tư tưởng về sự học của Bác, tôi thấy mình cần phải trau dồi kiến thức, không ngừng học hỏi đẻ đóng góp phần nhỏ bé của mình cho sự phát triển của đất nước ta ngày nay.

Ngô Duy Hùng, trường BDNG và CBQLGD tỉnh Phú Thọ.