Vòng trắc nghiệm 1: Từ 10h00 ngày 29/3/2016 đến 17h00 ngày 17/4/2016. Vòng trắc nghiệm 2: Từ 9h00 ngày 25/4/2016 đến 17h00 ngày 15/5/2016. Vòng thi tự luận: Thời gian nhận bài từ ngày 29/3/2016 đến ngày 15/5/2016. Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết trao giải chung cuộc Cuộc thi: dự kiến ngày 5/6/2016
Bài tự luận Chi tiết bài tự luận

TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO ĐẤT NƯỚC TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA THẾ HỆ TRẺ HÔM NAY

Chủ đề: 5
Cập nhật: 10h14:06 10/05/2016
Tác giả: hathihuyenthuan (Hà Thị Huyền Thuận) - 172 lượt bình chọn

Điểm bài thi:

       Trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước trong hội nhập Quốc tế của thế hệ trẻ hôm nay 

      CHỦ ĐỀ 5

 

       Tác giả: Hà Thị Huyền Thuận - Trường Bồi Dưỡng nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Phú Thọ.

       Thấm nhuần lời dạy của Bác “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho lợi ích nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu đến chừng nào?” Thế hệ trẻ hôm nay đã và đang phấn đấu không ngừng học tập và rèn luyện nâng cao trình độ góp phần nhỏ bé của mình để xây dựng đất nước ngày một tươi đẹp hơn.

       Thanh niên là lực lượng đông đảo, là lớp trẻ, có sức khỏe, ham hiểu biết cái mới, giàu sức sáng tạo, hăng hái, có chí tiến thủ, xung kích, sáng tạo trong việc quán triệt và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là nguồn nhân lực chủ yếu tạo nên sức mạnh to lớn trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

        Trong mọi thời kỳ, ở mọi quốc gia, thanh niên bao giờ cũng có vai trò hết sức to lớn, họ là sức sống hiện tại và tương lai của dân tộc. Bác Hồ đã từng nói “Một dân tộc muốn hồi sinh, trước hết phải hồi sinh thanh niên, nếu thanh niên không chịu giác ngộ, không đủ nghị lực, không còn sức sống, không được tổ chức lại, chỉ chìm đắm trong rượu cồn và thuốc phiện thì dân tộc đó có nguy cơ bị diệt vong”. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII) Đảng ta đã khẳng định: Vấn đề thanh niên phải đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước ta bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng và rèn luyện thế hệ thanh niên.

        Thật vậy, từ những năm tháng chiến tranh khốc liệt nhất của dân tộc, hàng triệu lớp thanh niên ưu tú đã xung phong đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần đến, không ngại hy sinh, gian khổ góp phần làm nên những kỳ tích lớn lao của dân tộc : Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp; Đại thắng mùa xuân 30/4/1975 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Chiến tranh đã lùi xa nhưng lớp bụi thời gian không thể phủi mờ những cống hiến, hy sinh của bao thế hệ thanh niên quyết tâm “Ba sẵn sàng” để bảo vệ Tổ quốc.

Hình ảnh thanh niên thời kỳ kháng chiến chống Mĩ anh dũng chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc

          Thế hệ thanh niên hiện nay đang được sống trong hòa bình và một môi trường đảm bảo cho sự phát triển toàn diện nên cần đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của mình cần phải làm gì cho Tổ quốc đàng hoàng hơn, to đẹp hơn ?

         Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống của thế hệ trẻ Việt Nam qua các giai đoạn cách mạng, thanh niên tiếp tục“rèn đức, luyện tài”để thực sự là lực lượng xung kích, sáng tạo trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

        Nếu như trong kháng chiến, phong trào thanh niên “Ba sẵn sàng” với khẩu hiệu “Xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mỹ” đã được lịch sử dân tộc ghi nhận thì ngày nay, các phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, “ Tuổi trẻ giữ nước”, “Học vì ngày mai lập nghiệp”, “Hiến máu nhân đạo”... đã và đang thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.

          Hình ảnh thanh niên hưởng ứng phong trào “Hiến máu nhân đạo”.

       Trước sự tác động mạnh mẽ của mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, âm mưu của các thế lực thù địch đã ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm, trách nhiệm của một bộ phận thế hệ trẻ, thanh niên phải luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từng bước hiện thực khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đồng thời cần phải tích cực tự học tập, nghiên cứu nâng cao nhận thức về nhiệm vụ của cách mạng, đối tác, đối tượng và yêu cầu, nhiệm vụ của thanh niên trong tình hình mới. Từ đó, xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng, nhân cách, trình độ, năng lực công tác, tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tiến bước mạnh mẽ và làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến đóng góp tích cực vào xây dựng và phát triển đất nước.

             Hình ảnh thanh niên tham gia lao động sản xuất

        Trước những diễn biến hết sức phức tạp ở Biển Đông như hiện nay, mỗi thanh niên cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về giải quyết các vấn đề trên Biển Đông, nhận rõ đúng sai, hành động có tổ chức và tuân thủ nghiêm pháp luật, không để các thế lực thù địch, phần tử xấu lôi kéo, dụ dỗ vào các hoạt động gây rối, biểu tình gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, kiên quyết giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để hội nhập và phát triển đất nước.

       Để phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tinh thần tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn, lòng nhiệt huyết của các tầng lớp thanh niên… tạo môi trường thuận lợi để thanh niên tự rèn luyện, tìm được lẽ sống cao đẹp cho mình, tổ chức Đoàn cần   đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho thanh niên. Đây là nhiệm vụ nền tảng quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, Đoàn thanh niên cần phải đổi mới cả nội dung và hình thức theo hướng: tập trung quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc được thể hiện trong Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020; Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng và Luật Biển Việt Nam năm 2015… Qua đó, giúp thanh niên nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ to lớn của mình trong việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Bên cạnh đó cần phải củng cố niềm tin, động cơ và ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đây cũng là công việc quan trọng góp phần vào thực hiện thắng lợi vai trò của thanh niên với các nhiệm vụ được giao.

     Hình ảnh thanh niên hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ hướng về Biển đảo của Tổ quốc”

Hình ảnh thanh niên Việt Nam xếp hình Tổ quốc và 2 quần đảoTrường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam

         Ngày nay, tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, đại bộ phận thanh niên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”, thế hệ thanh niên chúng ta  hãy cùng chung tay phấn đấu, học tập và có những hành động thiết thực, thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam và biển đảo quê hương.