Vòng trắc nghiệm 1: Từ 10h00 ngày 29/3/2016 đến 17h00 ngày 17/4/2016. Vòng trắc nghiệm 2: Từ 9h00 ngày 25/4/2016 đến 17h00 ngày 15/5/2016. Vòng thi tự luận: Thời gian nhận bài từ ngày 29/3/2016 đến ngày 15/5/2016. Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết trao giải chung cuộc Cuộc thi: dự kiến ngày 5/6/2016
Bài tự luận Chi tiết bài tự luận

Chủ đề 5

Chủ đề: 5
Cập nhật: 11h08:55 11/05/2016
Tác giả: huong6b (Nguyễn Thị Hường) - 2 lượt bình chọn

Điểm bài thi:

CHỦ ĐỀ 5

Top of Form

Hãy trình bày suy nghĩ của bạn về trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với nhiệm vụ học tập và rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế?

Trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng và Nhà nước ta đánh giá rất cao vai trò của thanh niên, luôn quan tâm chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh của các thế hệ thanh niên tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp, các ngành và các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội cũng đã có nhiều chủ trương, biện pháp nhằm phát huy vai trò, sức mạnh của thanh niên trong các lĩnh vực của đời sống xã hội như trong: sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, bảo vệ môi trường… 

 

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đó là: “Giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng đất nước; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa”. Trước những diễn biến phức tạp như hiện nay, đã và đang đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi bức thiết đối với nhiệm vụ bảo vện Tổ quốc nói chung và bảo vệ chủ quyền biển đảo nói riêng. Đây là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó thanh niên được xác định là lực lượng đông đảo, nòng cốt, xung kích đi đầu.

 

Thanh niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay luôn được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội, điều đó đã tạo ra môi trường hết sức thuận lợi để họ có điều kiện phát triển toàn diện, nhưng cũng đặt ra trách nhiệm cho thanh niên cần tham gia tích cực hơn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng: “Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị… bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời…”, với quyết tâm của toàn Đảng là “làm sao cho kinh tế phải vững, quốc phòng phải mạnh, thực lực phải cường, lòng dân phải yên, chính trị - xã hội ổn định, cả dân tộc là một khối thống nhất”, đòi hỏi cả dân tộc mà nhất là thế hệ thanh niên Việt Nam hiện nay - người chủ tương lai của đất nước cần quán triệt và thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Vì vậy, để phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất là học tập lý luận chính trị. Với cá nhân tôi, có ba yếu tố để làm nên một con người Việt Nam là Đạo đức, Chính trị và Tài năng. Muốn có đạo đức con người phải không ngừng rèn luyện; muốn thành một người tài năng đòi hỏi phải có sự học và cố gắng; để có bản lĩnh chính trị vững vàng thì con đường duy nhất là học. V.I.Lênin đã chỉ rõ: “người ta có thể trở thành người cộng sản khi biết làm giàu trí tuệ của mình bằng cách không ngừng học tập”.  Ngày nay trên mạng xã hội không khó để thấy những thông tin sai sự thật về Đảng ta, về đường lối bảo vệ chủ quyền biển đảo của Đảng,… Các thế lực thù địch và bọn phản động đang hàng ngày, hàng giờ muốn thế hệ trẻ xa rời đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, qua đó làm mất đoàn kết dân tộc ta. Lịch sử dân tộc đã chứng mình chỉ khi nào dân ta đoàn kết, trên dưới một lòng phụng sự tổ quốc thì cách mạng mới thành công và đất nước mới đi lên. Tuy nhiên, một sự thật đáng buồn là có không ít thanh niên, sinh viên, thậm chí là Đoàn viên lại bị cám dổ, nghe theo và sa vào âm mưa thâm độc của chúng.Theo tôi, thế hệ trẻ muốn hoàn thành cả hai nhiệm vụ trên thì không có con đường nào khác ngoài con đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã vạch ra, và để thực hiện thành công điều đó trong giai đoạn hiện nay thì bản lĩnh chính trị là yếu tố cốt lõi nhất. Thế hệ trẻ Việt Nam cần kiên định với đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ đó là: "phải giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán; giữ gìn quan hệ hòa bình, không để xảy ra xung đột và bảo đảm cho phát triển kinh tế biển". Chúng ta tuyệt đối không nóng vội, không giao động, không nao núng, không để rơi vào âm mưa của kẻ thù. Chúng ta phải luôn luôn khẳng Việt Nam có chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời được hưởng các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, thềm lục địa theo đúng UNCLOS 1982. Lập trường của ta cũng kiên định giải quyết các tranh chấp chủ quyền biển đảo bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC 2002).

Thứ hai là ngoại ngữ. Giáo sư Hoàng Chí Bảo từng xác nhận rằng Bác nói được 29 thứ tiếng, chưa kể tiếng đồng bào dân tộc nước Việt. Bác là tấm gương sáng ngời để thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau noi theo. Nhiều người cho rằng ngoại ngữ là chìa khóa của thành công, điều đó hoàn toàn đúng trong giai đoạn hội nhập, nhưng với riêng tôi đó vẫn chưa đủ. Ngoại ngữ không chỉ giúp ta hiểu về đối phương mà còn là phương thức để ta giao tiếp với bè bạn trên thế giới. Khi chủ quyền lãnh thổ đang bị đe dọa, các thế lực thù địch đang ra sức tuyên truyền để thế giới hiểu sai đi sự thật thì ngoại ngữ là một vũ khí để chiến đấu trên mặt trận truyền thông. Để thế giới hiểu được sự thật về chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam và những “dã tâm”, “lập lờ” trong yêu sách chủ quyền của các nước khác thì những phát ngôn của Chính Phủ vẫn chưa đủ. Bởi lẽ chúng ta không chỉ cần sự ủng hộ của Chính Phủ các nước bạn mà hơn hết là sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân các nước. Chúng ta chỉ làm được điều ấy khi mỗi người con Việt Nam đều là một đại sứ truyền đi thông điệp đến bạn bè thế giới, chứ không phải là những tờ báo với những phát ngôn được trích dẫn và phát hành đâu đó. Tôi tin chắc rằng với những bằng chứng cụ thể, với lời nói chân thành xuất phát từ trái tim của một người yêu nước vẫn thuyết phục hơn cả.

Thứ  ba đó chính là học tốt chuyên ngành của mình. Danh ngôn có câu: “Sự học như con thuyền ngược nước, nếu không tiến ắt sẽ lùi”. Nếu người không học, không cố gắng chắc chắn sẽ bị chậm tiến so với thời đại. Trong một xã hội tất cả mọi người đang tiến về phía trước, nếu chỉ mình ta không tiến, không học hỏi, không tự nâng cao trình độ của mình thì chẳng khác nào đang lùi. Bác đã từng dạy: “học để hiểu biết, để làm việc, học để phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, học để làm người” Nước ta đang trong thời kì Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phấn đấu sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Điều đó đồng nghĩa chúng ta đã bước vào sân chơi cùng với các nước. Cuộc chiến về kinh tế sẽ rất khóc liệt và đòi hỏi con người phải có tri thức, tri thức sẽ là vũ khí quan trọng nhất để thành công trong việc phát triển kinh tế, xây dựng và bảo về đất nước. Thực tế thế giới hiện nay cho thấy “nước lớn” không phải là lớn về diện tích lãnh thổ mà là lớn về kinh tế, kinh tế là yếu tố quan trọng nhất để quyết định an ninh quốc phòng của một quốc gia. Ngân sách cho quốc phòng không thể cao khi nền kinh tế kém phát triển, đồng nghĩa thực lực về vũ trang sẽ rất yếu và chủ quyền chắc chắn sẽ bị đe dọa. Chúng ta không gây chiến hay phát động chiến tranh nhưng ít nhất chúng ta cần trang bị để đủ sức chống lại sự xâm lăng của bất kì một nước nào. Thế nên kinh tế có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệc chủ quyền đất nước, chủ quyền biển đảo, chứ không phải chỉ quan trọng trong việc kiến thiết nước nhà.

Học tập để có đủ trình độ, tri thức đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc đối với thế hệ trẻ là không dể nhưng cũng không quá khó. Thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay được sống, học tập và làm việc trên một đất nước dân chủ, văn minh và yên bình đó là một lợi thế rất lớn mà chúng ta cần phải ghi nhớ công ơn của thế hệ đi trước. Chúng ta nguyện phải nổ lực, phấn đấu hết mình trong học tập để nâng cao bản lĩnh chính trị, tiếp thu tri thức của nhân loại, chung tay xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp; học tập để góp phần vào công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền nói chung và biển đảo nói riêng. Có như thế chúng ta mới xứng đáng là những người thanh niên Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Chúng ta quyết tâm làm theo lời Bác dạy: “Thanh niên ta phải cố gắng học… Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì nhất định phải có học thức”, quyết tâm trở thành những con người Xã hội chủ nghĩa để góp phần xây dựng thành công chế độ Chủ nghĩa xã hội.

“Gạo đem vào giã bao đau đớn,

  Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông,

  Sống trên đời này người cũng vậy,

  Gian nan rèn luyện mới thành công.”

            Học tập để có kiến thức là chưa đủ, tiến trình hội nhập quốc tế đòi hỏi thế hệ trẻ Việt Nam phải rèn đức luyện tài, phải trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết, phải rèn luyện sức khỏe,… để trở thành những con người phát triển toàn diện, sẵn sàng giao lưu hội nhập quốc tế.

Trước tiên thế hệ trẻ cần phải “rèn đức luyện tài” như Bác Hồ đã từng nói:“Có tài phải có đức. Có tài không có đức, tham ô hủ hoá có hại cho nước. Có đức không có tài như ông bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai” hay “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Tài và đức phải luôn đi đôi với nhau như hình với bóng thì mới thành công. Có tài mà không có đức là người vô dụng, bởi vì tài năng đó không được sử dụng để phục vụ nhân dân mà chỉ để mưu cầu lợi ích cho cá nhân thì cũng trở thành vô ích. Hay nghiêm trọng hơn là có tài nhưng cái tài ấy lại đem đến đau khổ, bất hạnh,… cho người khác thì đó là điều sai trái vô cùng. Người có tài mà phản bội Tổ quốc, đi ngược lại lợi ích của nhân dân thì chẳng những vô dụng mà còn có tội với đất nước, với dân tộc. Có đức, tức là có khát vọng hành động, cống hiến vì lợi ích của mọi người, của đất nước nhưng kiến thức ít ỏi và năng lực kém thì những ý định dù tốt đến đâu cũng khó trở thành hiện thực. Tài năng giúp cho con người lao động có hiệu quả. Đạo đức giúp con người trở thành người có ích cho xã hội. Chính vì thế muốn thật sự thành công con người phải có đủ cả đức và tài. Đức và tài bổ sung, hỗ trợ cho nhau để con người trở thành toàn diện, đạt hiệu quả cao trong quá trình làm việc và cống hiến.

Rèn luyện đạo đức cách mạng là điều rất cần thiết và buộc phải làm đối với thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo về tổ quốc hiện nay. Bác đã từng căn dặn thế hệ trẻ “Phải thấm nhuần đạo đức cách mạng tức là khiêm tốn, đoàn kết, thực hành chủ nghĩa tập thể, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, người tiên tiến thì giúp đỡ người kém, người kém phải cố gắng để tiến lên, ra sức cần kiệm xây dựng nước nhà.” Có như thế thì cuộc cách mạng xây dựng đất nước mới bền vững, cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của dân tộc mới đạt kết quả như mong đợi.

Để hội nhập thành công nền kinh tế quốc tế, kĩ năng là điều bắt buộc mỗi người phải trang bị cho mình nếu không muốn thất bại. Khi chúng ta rèn luyện kĩ năng trở thành “nghệ thuật” là lúc ta có thêm cho mình một chiếc chìa khóa nửa để thành công. Sinh thời Bác Hồ kính yêu của chúng ta sở hữu “nghệ thuật” giao tiếp rất tinh tường, thế giới gọi đó là “Văn hóa giao tiếp Hồ Chí Minh”. Văn hóa giao tiếp của Người được hình thành và phát triển qua quá trình khổ công học tập và rèn luyện trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng. Nét văn hóa ấy được thể hiện qua lời của  Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong tác phẩm “Hồ Chí Minh một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự nghiệp”  như sau: "Chủ tịch Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, sáng chói mà không gây choáng ngợp, gặp lần đầu mà như thân thuộc từ lâu". Hội nhập quốc tế chỉ có kiến thức thôi thì chưa đủ mà rất cần kĩ năng, thế nhưng đây lại là điều mà đa phần sinh viên Viêt Nam hiện nay đang rất thiếu. Thiếu kĩ năng đàm phán, thuyết phục đối phương; thiếu kĩ năng giao tiếp, trình bày; thiếu kĩ năng phân tích, tổng hợp vấn đề,… tất cả những thứ ấy không bao giờ từ trên trời rơi xuống mà tự thân thế hệ trẻ phải học hỏi, rèn luyện mới có được. Sẽ rất đáng thương nếu bạn muốn bày tỏ một nguyện vọng nhưng lại không biết cách diễn đạt nó; hay như bạn muốn nói với thế giới Việt Nam có chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nhưng bạn lại không biết cách thuyết phục và cung cấp luận điểm cho mình để thuyết phục mọi người.

Cuối cùng theo tôi đó chính là rèn luyện sức khỏe. Muốn xây dựng và bảo vệ đất nước không thể nào thiếu sức khỏe. Bác đã dạy: “Dân cường thì quốc thịnh” thế nên mỗi chúng ta ai ai cũng nên hăng say luyện tập thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe, để xây dựng nước nhà như Bác đã từng mong muốn: “Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục”.

Tóm lại, muốn hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế thì mỗi thanh niên Việt Nam phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng, có đầy đủ cả đức lẫn tài, khả năng giao lưu và hội nhập quốc tế, phải là những người vừa “hồng” vừa “chuyên” và phải có đủ sức khỏe để đảm nhận mọi công việc khi cần. Từng cá thể ấy phải thật sự đoàn kết vào nhau vào khối đại đoàn kết toàn dân, dốc sức cùng Đảng và Nhà nước thực hiện xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thế hệ trẻ Việt Nam phải tuyệt đối trung thành với tổ quốc,  với nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam, góp sức mình để hoàn thành những chủ trương, chính sách của Đảng đề ra và nguyện suốt đời phấn đấu không ngừng vì tổ quốc, sẵn sàng hy sinh khi tổ quốc cần.