Vòng trắc nghiệm 1: Từ 10h00 ngày 29/3/2016 đến 17h00 ngày 17/4/2016. Vòng trắc nghiệm 2: Từ 9h00 ngày 25/4/2016 đến 17h00 ngày 15/5/2016. Vòng thi tự luận: Thời gian nhận bài từ ngày 29/3/2016 đến ngày 15/5/2016. Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết trao giải chung cuộc Cuộc thi: dự kiến ngày 5/6/2016
Bài tự luận Chi tiết bài tự luận

Yếu tố quan trọng để trở thành người có ích cho xã hội là tài và đức

Chủ đề: 3
Cập nhật: 23h09:06 15/05/2016
Tác giả: duyen12102004 (Nguyễn Thu Duyên) - 1 lượt bình chọn

Điểm bài thi:

Luận điển trên đã cho ta thấy tài và đức là hai yếu tố quan trọng để giúp ta hoàn thiện bản thân và trở thành người có ích cho xã hội, cho đất nước. Nhưng tài và đức phải luôn song hành cùng nhau. Nếu có tài mà không có đức thì vô dụng, tham ô làm việc thiếu đạo đức, có hại cho đất nước.Và ngược lại nếu có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, chỉ trầm tính không linh hoạt trong công việc cũng không giúp ích được cho ai. Qua đây, bản thân em đã tự rút ra bài học rằng mình phải luôn luôn cố gắng học tập để có tài và cũng luôn biết tự tu dưỡng đạo đức, mở rộng tấm lòng mình để có đức. Em sẽ cố gắng phấn đấu để có được cả tài và đức dù em biết thế giới là vô hạn con người cũng chưa khám phá hết nhưng không gì là không thể nếu ta quyết tâm.