Vòng trắc nghiệm 1: Từ 10h00 ngày 29/3/2016 đến 17h00 ngày 17/4/2016. Vòng trắc nghiệm 2: Từ 9h00 ngày 25/4/2016 đến 17h00 ngày 15/5/2016. Vòng thi tự luận: Thời gian nhận bài từ ngày 29/3/2016 đến ngày 15/5/2016. Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết trao giải chung cuộc Cuộc thi: dự kiến ngày 5/6/2016
Bài tự luận Chi tiết bài tự luận

Chủ đề 1

Chủ đề: 1
Cập nhật: 23h27:33 15/05/2016
Tác giả: haanhh88 (Nguyễn Huy Hà Anh) - 1 lượt bình chọn

Điểm bài thi:

NHư Bác Hồ đã viết " HỌc để làm việc, làm người , làm cán bộ. Học để phụng sự toàn thể, giai cấp và nhân dân, TỔ quốc và nhân loại.. " Luận điểm trên đã nêu lên vai trò của việc học. Trước hết, chúng ta học để hoàn thiện bản thân, để trở thành con người mẫu mực, có đạo đức, nhân cách tốt. Và từ đó, chúng ta sẽ trở thành những cán bộ tốt, trình độ giỏi và liêm khiết, anh minh. Tuy nhiên học không chỉ phục vụ cho cá nhân mà học còn là để đóng góp cho nhân dân, đất nước.  CHúng ta làm người tốt, làm cán bộ giỏi để giúp đỡ nhân dân ta sống tốt, sống khỏe và sống lành mạnh hơn. Chúng ta học để làm gương cho nhân dân noi theo, Chúng ta học để đưa đất nước lên một tầm cao mới. Luận điểm của Bác khẳng định việc học không chỉ mang tầm quan trọng cá nhân mà mang tầm ảnh hưởng vĩ mô đến toàn dân đất nước. Chính vì vậy chúng ta phải học thật tốt, biết chắt lọc kiến thức, vận dụng vào đời sống và trở thành công dân tốt giúp đỡ nước nhà .