Vòng trắc nghiệm 1: Từ 10h00 ngày 29/3/2016 đến 17h00 ngày 17/4/2016. Vòng trắc nghiệm 2: Từ 9h00 ngày 25/4/2016 đến 17h00 ngày 15/5/2016. Vòng thi tự luận: Thời gian nhận bài từ ngày 29/3/2016 đến ngày 15/5/2016. Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết trao giải chung cuộc Cuộc thi: dự kiến ngày 5/6/2016
Bài tự luận Chi tiết bài tự luận

CHỦ ĐỀ 3: CÓ ĐỨC VÀ CÓ TÀI.

Chủ đề: 3
Cập nhật: 23h30:34 15/05/2016
Tác giả: nguyenthanh22 (Nguyễn Thanh) - 1 lượt bình chọn

Điểm bài thi:

         Như chúng ta có thể hiểu được rằng "Tài" cũng chính là tài năng, là kiến thức, là sự hiểu biết, là kỹ năng, là kinh nghiệm sống để cho con người có thể hoàn thành được công việc của mình một cách tốt nhất và sớm nhất. Đặc biệt trong các hoàn cảnh, tình huống phức tạp đến mấy cũng có tài mới giải quyết được. Còn "Đức" là đức tính của con người, là tư cách tác phong, là lối hành xử giữa con người với con người. Người có Đức biết tôn trọng và bảo vệ Tài và Đức; dám đấu tranh với cái sai trái, cái xấu; dám huy sinh quyền lợi cá nhân để quyền lợi tập thể lên hàng đầu.

       Tài và Đức là hai phẩm chất luôn đi kèm với nhau nhưng rất gắn bó mật thiết với nhau. Người không có Đức mà có Tài là người không trọn vẹn, bởi tài năng đó không phục vụ cái chung mà chỉ mưu cầu lợi ích cho một cá nhân mà nó không còn giá trị có thể trở nên vô giá. Con người không thể sống một mình mãi, không thể quên gia đình, bạn bè. Tài năng có thể giúp chúng ta được nhiều người mến phục và tán thưởng. Con người nếu thiếu đạo đức thì trở nên độc ác và kiêu căng. Người không có Đức là người không quan tâm đến  quyền lợi người khác. Nếu có tài, họ vón vén để có lợi cho riêng họ. Người có Tài mà phản bội Tổ quốc, đi ngược với lợi ích của tập thể thì chẳng những vô dụng mà còn có tội nặng hơn nữa. Người có Tài mà kém đạo đức thì tác hại không nhỏ đến gia đình, xã hội. Nếu chỉ có Đức mà không có Tài thì việc gì làm cũng khó. Có Đức, có khát vọng hành động vì lợi ích của mọi người nhưng không có kiến thức, năng lực kém thì những ý định sẽ không trở thành hiện thật. Tài năng có thể giúp con người làm việc hiệu quả. Thiếu tài năng con người trở nên ít tác dụng đến cuộc sống. Cái cốt lõi trong giá trị con người là Đức và Tài. Đức và Tài luôn luôn bổ sung cho nhau, hỗ trợ cho nhau thì con người mới trở nên toàn diện hơn, mới đạt hiệu quả trong lao động sản xuất. Rất có ích cho bản thân và con người.

      Là sinh viên năm thứ hai, em phải cung cấp đầy đủ kiến thức cho mình để sau này ra xã hội mới làm việc được. Cũng là lúc chuẩn bị năm cuối cấp, công việc bộn bề và lo toan. Chúng ta hãy ghi nhớ lời nói Chủ tịch Hồ Chí Minh “Có tài phải có đức. Có tài không có đức, tham ô hủ hoá có hại cho nước. Có đức không có tài như ông bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai” để trở thành một công dân tốt và có ích cho cộng đồng và xã hội.