Vòng trắc nghiệm 1: Từ 10h00 ngày 29/3/2016 đến 17h00 ngày 17/4/2016. Vòng trắc nghiệm 2: Từ 9h00 ngày 25/4/2016 đến 17h00 ngày 15/5/2016. Vòng thi tự luận: Thời gian nhận bài từ ngày 29/3/2016 đến ngày 15/5/2016. Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết trao giải chung cuộc Cuộc thi: dự kiến ngày 5/6/2016
Bài tự luận Chi tiết bài tự luận

HỌC ĐỂ PHỤNG SỰ ĐOÀN THỂ, GIAI CẤP VÀ NHÂN DÂN, TỔ QUỐC VÀ NHÂN LOẠI

Chủ đề: 1
Cập nhật: 16h37:00 20/04/2016
Tác giả: 711A85254495 (Trần Quang Bình) - 5535 lượt bình chọn

Điểm bài thi:

 HỌC ĐỂ PHỤNG SỰ ĐOÀN THỂ,

 GIAI CẤP VÀ NHÂN DÂN, TỔ QUỐC VÀ NHÂN LOẠI

                                                               Trần Quang Bình

            Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà cách mạng vĩ đại, người anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới. Trong sự nghiệp cách mạng của Người, Hồ Chí Minh đã để lại một di sản tinh thần to lớn. Đó là hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về giáo dục có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Người luôn đề cao vai trò của giáo dục trong việc phát huy nhân tố con người, yếu tố quyết định mọi thành công. Tháng 9/1949, khi đến thăm Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương (Nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), Người đã dạy : “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”.

            Mỗi con người sinh ra để tồn tại với tư cách là chủ thể độc lập, ai cũng trải qua một quá trình học tập. Vậy học là gì ? Học là quá trình lĩnh hội tiếp thu kiến thức cho bản thân mình từ thầy cô, bạn bè, trong sách vở và ở ngoài cuộc sống. Hoạt động này có thể diễn ra ngẫu nhiên, không có kế hoạch, không có mục đích, có thể là hoạt động tự giác có mục đích, có ý thức, có kế hoạch, hoặc là hoạt động tích cực đem lại những biến đổi ở người học một cách lành mạnh, phù hợp với yêu cầu chuẩn mực của xã hội.

            Là một nhà giáo dục, Hồ Chí Minh đánh giá rất cao vai trò của giáo dục trong việc hình thành nhân cách mỗi người. Theo Người, học phải có mục đích “Học để làm việc”. Nghĩa là biết vận dụng những kiến thức đã tiếp thu, lĩnh hội được vào cuộc sống. Có kiến thức, có kỹ năng làm việc mới thuận lợi, dễ dàng, hiệu quả. “Học để làm người” là học để trở thành con người có đạo đức, có nhân cách, vừa hồng lại vừa chuyên. Trong giai đoạn hiện nay, học để làm người là học để trở thành con người có tri thức khoa học, lý tưởng và đạo đức xã hội chủ nghĩa, CON NGƯỜI với hai chữ viết hoa trân trọng. Học để làm cán bộ tức là làm công bộc của dân, gánh vác việc chung cho dân. Muốn làm công bộc của dân, mỗi cán bộ đảng viên phải luôn chịu khó học hỏi, không ngừng tiến bộ, “phải làm giàu vốn tri thức của bản thân, phải trở thành một người cộng sản có văn hóa”.

            Từ sự phân tích trên, ta thấy quan niệm của Hồ Chí Minh về mục đích học tập là một quan niệm toàn diện, sâu sắc. Học tập đi đôi với rèn luyện đạo đức làm người, đạo đức cách mạng. Học để phục vụ lợi ích của đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại. Quan điểm học tập của Người vừa có sự kế thừa tinh thần hiếu học của ông cha ta, quan điểm tu thân của Nho giáo, vừa mang nội dung nhân văn mới mẻ tỏa sáng cùng thời đại. Với Người, học không nhằm mục đích “vinh thân phì gia” mà để làm người phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Tinh thần ấy có sự gặp gỡ với mục đích học tập của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc đề xướng “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình”. 

            Bao trùm và xuyên suốt tư tưởng giáo dục của Hồ Chí Minh là “Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”. Học để phụng sự là học để làm việc cho một mục đích cao đẹp nhất. Mục đích đó là biết đặt lợi ích của đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại lên trên lợi ích cá nhân, phải tận tâm, tận lực, tận tình phục vụ lợi ích của các tổ chức đoàn thể. Phục vụ nhân dân là phải quan tâm chăm lo mọi mặt của đời sống nhân dân, tìm cách đáp ứng nhu cầu học tập, vui vẻ, hạnh phúc; phải làm cho dân có ăn, có mặc, có ở, phải biết kết hợp lợi ích trước mắt với lợi ích lâu dài, lợi ích của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội, phải làm cho dân thấy được họ là đối tượng đang được phục vụ. Phục vụ nhân dân là phải tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và xác định vì dân mà làm việc, hướng dẫn nhân dân biết tự chăm lo cho đời sống của mình. Trong giai đoạn hiện nay, phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại còn phải biết đấu tranh cho quyền lợi của nhân dân, cao hơn là sự hy sinh vì quyền lợi chính đáng của nhân dân, của Tổ quốc và nhân loại.

            Là người đặt nền móng cho sự nghiệp giáo dục, Hồ Chí Minh không chỉ quan tâm đến dạy và học, vấn đề cốt lõi trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng con người mà bản thân người luôn là một tấm gương sáng ngời về tinh thần học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại. Bảy mươi chín mùa xuân, Người đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

            Đầu thế kỷ XX, đất nước ta còn chìm trong đêm dài nô lệ, ngày 5/6/1911, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Bàn chân Người đã in dấu lên nhiều nước thuộc các châu lục Á, Âu, Phi, Mĩ nhằm mục đích học hỏi xem bên ngoài người ta làm thế nào để rồi về nước giúp đồng bào mình giải phóng khỏi gông cùm nô lệ, áp bức. Với hai bàn tay trắng, Người đã phải làm nhiều nghề khác nhau để sống (phụ bếp dưới tàu, làm bánh trong khách sạn, cào tuyết, đốt lò, chụp ảnh,…) và tự học để hoạt động cách mạng. Người đã đến được với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm thấy ở đó con đường giải phóng dân tộc mình : “Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”. Từ đó Người ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga, ủng hộ Quốc tế thứ 3.

            Để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, thống nhất các tổ chức Đảng, Ngày 3/2/1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc), Người đã sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1941, sau ba mươi năm bôn ba, Người đã trở về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam, đưa nhân dân ta cập bến vinh quang, tới bờ hạnh phúc : Cách mạng tháng Tám giành chính quyền về tay nhân dân, chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ, đại thắng mùa xuân năm 1975 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.

             Cả cuộc đời, Hồ Chí Minh phấn đấu cho một lẽ sống cao đẹp “Tôi chỉ có một ham muốn tột bậc là làm cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Vì thế, Người đã không ngừng học tập và dồn hết tâm lực, trí tuệ để thực hiện mục đích cao đẹp đó. Và niềm tự hào lớn nhất của Người là: “Tôi tự hào vì đến bây giờ quốc gia nào bị chèn ép họ cũng nói “Tôi sẽ là Việt Nam thứ hai”.

          Trọn đời phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, không một phút nghĩ đến đời tư, vậy mà Người vẫn hối tiếc vì quỹ thời gian quá ngắn để Người có thể làm được nhiều hơn nữa cho dân, cho nước. Trong Di chúc, Người  viết : “Về việc riêng- suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là không phục vụ được lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. Điều mong muốn cuối cùng của Người là “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

            Tấm gương đạo đức “Học để làm việc, học để làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp, nhân dân, Tổ quốc và nhân loại” của Hồ Chí Minh trong sáng như pha lê, không hề có một vết gợn, có sức truyền cảm và lay động nhiều thế hệ.

            Học tập tấm gương sáng ngời của Người, hàng vạn thanh niên trí thức đã ra sức phấn đấu học tập, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật phục vụ kháng chiến, xây dựng đất nước. Nhiều người đã từ bỏ sự giàu sang, phú quý trở về đồng cam cộng khổ cùng nhân dân phục vụ kháng chiến, kiến thiết đất nước để lại sau lưng mình cả một huyền thoại. Tiêu biểu như : Bác sĩ Đặng Văn Ngữ, Kỹ sư Phạm Quang Lễ (Anh hùng Trần Đại nghĩa).

Thiếu tướng-Giáo sư-Viện sĩ Trần Đại Nghĩa đứng thứ ba từ phải sang

            Không để lại một huyền thoại, nhưng những trăn trở, tâm tư của TS Nguyễn Bá Hải –giảng viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã truyền đi một luồng gió mới. Với suy nghĩ “Mỗi ngày thức dậy, tới trường hay nơi làm việc, tất cả chúng ta đều phải tương tác với cộng đồng. Cuộc sống hiện đại khiến giá trị chung của cộng đồng đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Và do đó, phụng sự và cống hiến cho xã hội chính là phục vụ cho chính bản thân mình” TS Nguyễn Bá Hải đã triển khai thành công dự án “mắt thần”, sản xuất thiết bị giúp người khiếm thị di chuyển an toàn. Hay cô gái xương thủy tinh Nguyễn Thị Thu Thương (xã Nam Phong, Phú Xuyên, Hà Nội) không chỉ làm việc nuôi sống bản thân mà còn trở thành Giám đốc Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm Thương Thương gieo ước mơ cho người  khuyết tật. Thêm nữa, không ai nghĩ  chàng trai có 5 ngón tay, hai bàn chân teo tóp như Nguyễn Trường Giang (Thiệu Sơn, Thanh Hóa) lại có thể vào đại học. Vậy mà anh đã trúng tuyển Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội với số điểm ngoạn mục (21,5 điểm). Hiện Nguyễn Trường Giang vẫn tiếp tục nỗ lực học tập để trở thành một chuyên gia công nghệ thông tin giỏi,...Đó là những con người đã viết nên những câu chuyện cổ tích giữa đời thường !

Nguyễn Thị Thương Thương- GĐ (bên trái)

Nguyễn Trường Giang-SV Đại học Công nghệ

            Tuy nhiên, bên cạnh những tấm gương sáng học tập và làm theo Bác, vẫn còn một bộ phận học hành chểnh mảng. Họ đến trường để vừa lòng cha mẹ, đến trường để có cơ hội đi chơi, trốn học. Lại có người xác định mục đích học tập lệch lạc. Họ học để du học, cốt tìm việc tốt, kiếm nhiều tiền; học để kiếm tấm bằng giữ vị trí, học để lấy điểm cao,…Do vậy dẫn đến tình trạng không thực học, thậm chí còn chạy bằng, mua điểm, đổi tình lấy điểm,…Hậu quả là chất lượng dạy học thấp, đạo đức học đường bị coi nhẹ, thiếu tôn trọng thầy cô, bạn bè,…làm mất đi giá trị của việc học.

         Hiện tượng trên có nhiều nguyên nhân. Về chủ quan, người học chưa xác định được mục đích, động cơ học tập đúng đắn. Về khách quan, gia đình thiếu sự quan tâm, nhà trường chưa chú trọng việc dạy người, mặt trái của nền kinh tế thị trường cũng có tác động không nhỏ đến nhận thức lệch lạc của người học. Trong bối cảnh hiện nay, để giải quyết thực trạng trên, đồng thời thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngành Giáo dục và Đào tạo đang tích cực thực hiện “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” theo tinh thần Nghị quyết số 29/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương, hướng tới xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp; hình thành năng lực và phẩm chất cho người học.

Học sinh tham gia tư vấn nghề trực tuyến

            Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã đi xa, nhưng những lời dạy của Người  tại Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương vẫn còn nguyên giá trị : Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”. Thấm nhuần lời dạy của Người, mỗi chúng ta hãy tự giác học tập, tu dưỡng đạo đức để trở thành những con người xã hội chủ nghĩa góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường sánh vai với các cường quốc năm châu như lời Bác đã dạy./.  

Đ/c : SN 388, Khu 5, Phường Thanh Vinh

Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ