Hỗ trợ: 038.755.1495 -

Công văn số 2361 v/v triệu tập cá nhân dự thi vòng chung kết (Danh sách đính kèm)

28/05/2019

Công văn số 2361 v/v triệu tập cá nhân dự thi vòng chung kết (Danh sách đính kèm)

07/06/2018

 

 

477491

Thí sinh đăng ký

TOP thí sinh cuộc thi

1

NGUYỄN ĐỨC HOÀI

THPT Vĩnh Linh

300 - 00:40.004

2

HỒ QUỲNH NHI

THCS Giấy Phong Châu

300 - 00:40.028

3

NGUYỄN HUY

THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

300 - 00:41.355

Video nổi bật

Xem thêm

Hỗ trợ: 038.755.1495 -

Hotline: 038.755.1495 -