Vòng trắc nghiệm 1: Từ 10h00 ngày 29/3/2016 đến 17h00 ngày 17/4/2016. Vòng trắc nghiệm 2: Từ 9h00 ngày 25/4/2016 đến 17h00 ngày 15/5/2016. Vòng thi tự luận: Thời gian nhận bài từ ngày 29/3/2016 đến ngày 15/5/2016. Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết trao giải chung cuộc Cuộc thi: dự kiến ngày 5/6/2016

Giới thiệu cuộc thi

Thông tin liên hệ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vụ Công tác Học sinh - Sinh viên
  • Địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
  • ĐT: 04.38694984
  • Đồng chí: Nguyễn Xuân Hà
  • ĐTDĐ: 0123.748.5979
  • Email: nxha@moet.edu.vn
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egame (EGROUP)

    Tầng 2, toà nhà 25 T1, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
    Hỗ trợ: 043 7824 288

Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Diễm - ĐTDĐ: 0933.240.488.

Thường trực Ban tổ chức:
  • Email: hocvalamtheobac@egame.vn.
  • Hỗ trợ kỹ thuật: 0967 345 456.
Liên hệ với chúng tôi
bei mapsembed.com nach guten angeboten