Hỗ trợ : 1900 636 444

Email: hocvalamtheobac@egroup.vn

Tổng số: 85 thí sinh
STT Họ tên Lớp Trường Quận/huyện Thành phố
51 Lê Nguyễn Thùy An Lớp 6 THCS Đống Đa TP.Quy Nhơn Bình Định
52 Trần Khoa Lớp 7 THCS Lý Tự Trọng Tp. Tân An Long An
53 Đinh Thị Hồng Phát Lớp 9 THCS Đống Đa TP.Quy Nhơn Bình Định
54 Lê Thị Thùy Dung THPT Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng
55 Hà Tú Anh THPT Chuyên Cao Bằng Tp. Cao Bằng Cao Bằng
56 Trần Thanh Liêm Bảo Lâm Lâm Đồng
57 Nguyễn Thị Thu Hằng Lý Nhân Hà Nam
58 Phạm Ngọc Khánh Dung Lý Nhân Hà Nam
59 Nguyễn Trà My Lớp 7 THCS Tây Sơn TP.Quy Nhơn Bình Định
60 Nguyễn Lê Hương Quỳnh Lớp 8 THCS Đống Đa TP.Quy Nhơn Bình Định
61 nguyễn quốc tài Lớp 8 THCS Đống Đa TP.Quy Nhơn Bình Định
62 Trần Minh Sang Lớp 9 THCS Đống Đa TP.Quy Nhơn Bình Định
63 Bùi Sinh Ngọc Lớp 9 THCS Đống Đa TP.Quy Nhơn Bình Định
64 Đoàn Trung Nhân Lớp 8 TP.Quy Nhơn Bình Định
65 Nguyễn Xuân Trường Trực Ninh Nam Định
66 Mao Trạch Đông Phú Lương Thái Nguyên
67 Bạch Thị Khuê Kim Bôi Hòa Bình
68 Đặng Ngui Tiểu Mi Lớp 8 THCS Đống Đa TP.Quy Nhơn Bình Định
69 Nguyễn Võ Hạ Vy Lớp 8 THCS Đống Đa TP.Quy Nhơn Bình Định
70 phamsikiet Lớp 8 THCS Đống Đa TP.Quy Nhơn Bình Định
71 Nguyễn Võ Bảo Hân Lớp 8 THCS Đống Đa TP.Quy Nhơn Bình Định
72 Nguyen Thanh Đuoc Lớp 8 THCS Đống Đa TP.Quy Nhơn Bình Định
73 Phạm Hồng Nhân Lớp 8 THCS Đống Đa TP.Quy Nhơn Bình Định
74 Tran Thanh Phong Lớp 8 THCS Đống Đa TP.Quy Nhơn Bình Định
75 Nguyễn Như Quỳnh Tam Nông Phú Thọ
76 Bùi Thu Trang Yên Thủy Hòa Bình
77 Nguyễn Mai Thy Lớp 8 THCS Đống Đa TP.Quy Nhơn Bình Định
78 Trần Thị Thỏa Lớp 8 THCS Đống Đa TP.Quy Nhơn Bình Định
79 trương thanh huy hoàng Lớp 8 THCS Đống Đa TP.Quy Nhơn Bình Định
80 Huỳnh Lê Uyển Nhi Lớp 8 THCS Đống Đa TP.Quy Nhơn Bình Định
81 đỗ ngọc thùy trang Lớp 8 THCS Đống Đa TP.Quy Nhơn Bình Định
82 vo dang quang tuan Lớp 8 THCS Đống Đa TP.Quy Nhơn Bình Định
83 Huỳnh Phạm Thùy Linh THPT Huỳnh Thúc Kháng Tp. Quảng Ngãi Quảng Ngãi
84 Lại Cao Nhật THPT Bãi Cháy Tp. Hạ Long Quảng Ninh
85 Nguyễn Hữu Thanh Cảm Khê Phú Thọ