Hỗ trợ : 1900636444

Email: hocvalamtheobac@egroup.vn

Kết quả thi

Tuần thi Lần thi Thời gian Thành tích Điểm
Tuần 1 1 10:00 20-03-2018 - 22:00 01-04-2018 05:01:696 55
Tuần 1 2 10:00 20-03-2018 - 22:00 01-04-2018 04:23:877 75