Hỗ trợ : 1900636444

Email: hocvalamtheobac@egroup.vn

Kết quả thi

Tuần thi Lần thi Thời gian Thành tích Điểm
Tuần 1 1 10:00 20-03-2018 - 22:00 01-04-2018 02:28:915 15
Tuần 2 1 09:00 02-04-2018 - 22:00 08-04-2018 03:27:683 50
Tuần 2 2 09:00 02-04-2018 - 22:00 08-04-2018 02:21:412 35