Hỗ trợ : 1900 636 444

Email: hocvalamtheobac@egroup.vn

Kết quả thi

Tuần thi Lần thi Thời gian Thành tích Điểm
Tuần 1 1 10:00 20-03-2018 - 22:00 01-04-2018 06:11:970 75
Tuần 1 2 10:00 20-03-2018 - 22:00 01-04-2018 05:56:787 95
Tuần 1 3 10:00 20-03-2018 - 22:00 01-04-2018 05:01:195 90
Tuần 1 đang diễn ra: