Hỗ trợ : 1900 636 444

Email: hocvalamtheobac@egroup.vn

Kết quả thi

Tuần thi Lần thi Thời gian Thành tích Điểm
Tuần 1 1 10:00 20-03-2018 - 22:00 01-04-2018 05:29:582 120
Tuần 1 2 10:00 20-03-2018 - 22:00 01-04-2018 03:09:967 175
Tuần 1 3 10:00 20-03-2018 - 22:00 01-04-2018 01:27:428 165
Tuần 1 đang diễn ra: