Hỗ trợ : 1900 636 444

Email: hocvalamtheobac@egroup.vn

Kết quả thi

Tuần thi Lần thi Thời gian Thành tích Điểm
Tuần 1 1 10:00 20-03-2018 - 22:00 01-04-2018 00:16:300 200
Tuần 1 2 10:00 20-03-2018 - 22:00 01-04-2018 00:16:892 195
Tuần 1 3 10:00 20-03-2018 - 22:00 01-04-2018 00:12:193 200
Tuần thi tự luận sẽ diễn ra: