Hỗ trợ : 1900636444

Email: hocvalamtheobac@egroup.vn

Kết quả thi

Tuần thi Lần thi Thời gian Thành tích Điểm
Tuần 1 1 10:00 20-03-2018 - 22:00 01-04-2018 07:35:466 65
Tuần 1 2 10:00 20-03-2018 - 22:00 01-04-2018 01:57:202 200
Tuần 2 1 09:00 02-04-2018 - 22:00 08-04-2018 00:42:029 200