Hỗ trợ : 1900636444

Email: hocvalamtheobac@egroup.vn

Kết quả thi

Tuần thi Lần thi Thời gian Thành tích Điểm
Tuần 1 1 10:00 20-03-2018 - 22:00 01-04-2018 02:32:078 135
Tuần 1 2 10:00 20-03-2018 - 22:00 01-04-2018 00:16:202 200
Tuần 1 3 10:00 20-03-2018 - 22:00 01-04-2018 00:37:238 200