Hỗ trợ : 1900 636 444

Email: hocvalamtheobac@egroup.vn

Kết quả thi

Tuần thi Lần thi Thời gian Thành tích Điểm
Tuần 1 1 10:00 20-03-2018 - 22:00 01-04-2018 00:15:261 200
Tuần 3 1 09:00 09-04-2018 - 22:00 15-04-2018 02:04:385 115
Tuần 3 2 09:00 09-04-2018 - 22:00 15-04-2018 01:47:828 120
Tuần 3 3 09:00 09-04-2018 - 22:00 15-04-2018 02:19:100 85
Tuần thi tự luận sẽ diễn ra: