Hỗ trợ : 1900636444

Email: hocvalamtheobac@egroup.vn

Kết quả thi

Tuần thi Lần thi Thời gian Thành tích Điểm
Tuần 1 1 10:00 20-03-2018 - 22:00 01-04-2018 00:43:787 200
Tuần 1 2 10:00 20-03-2018 - 22:00 01-04-2018 00:44:564 190
Tuần 4 1 09:00 16-04-2018 - 22:00 22-04-2018 01:05:206 100