Hỗ trợ : 1900636444

Email: hocvalamtheobac@egroup.vn

Kết quả thi

Tuần thi Lần thi Thời gian Thành tích Điểm
Tuần 2 1 09:00 02-04-2018 - 22:00 08-04-2018 00:05:822 50
Tuần 2 2 09:00 02-04-2018 - 22:00 08-04-2018 00:17:101 200