Hỗ trợ : 1900636444

Email: hocvalamtheobac@egroup.vn

Kết quả thi

Tuần thi Lần thi Thời gian Thành tích Điểm
Tuần 2 1 09:00 02-04-2018 - 22:00 08-04-2018 00:33:315 170
Tuần 2 2 09:00 02-04-2018 - 22:00 08-04-2018 00:48:048 190
Tuần 2 3 09:00 02-04-2018 - 22:00 08-04-2018 00:16:826 200