Hỗ trợ : 1900636444

Email: hocvalamtheobac@egroup.vn

Kết quả thi

Tuần thi Lần thi Thời gian Thành tích Điểm
Tuần 4 1 09:00 16-04-2018 - 22:00 22-04-2018 06:06:653 30
Tuần 4 2 09:00 16-04-2018 - 22:00 22-04-2018 02:38:246 35
Tuần 4 3 09:00 16-04-2018 - 22:00 22-04-2018 00:43:008 60