Hỗ trợ : 1900 636 444

Email: hocvalamtheobac@egroup.vn

Kết quả thi

Tuần thi Lần thi Thời gian Thành tích Điểm
Tuần 4 1 09:00 16-04-2018 - 22:00 22-04-2018 03:21:175 130
Tuần 4 2 09:00 16-04-2018 - 22:00 22-04-2018 01:58:958 145
Tuần thi tự luận sẽ diễn ra: