Hỗ trợ : 1900 636 444

Email: hocvalamtheobac@egroup.vn

Tổng số: 5 lượt thi
STT Họ tên Lớp Trường Quận/huyện Thành phố Thời gian Điểm
1 nghiem van manh Lớp 8 THCS Tân Thuận Hàm Thuận Nam Bình Thuận 06:35:540 60
2 nghiem van manh Lớp 8 THCS Tân Thuận Hàm Thuận Nam Bình Thuận 09:58:883 15
3 nghiem van manh Lớp 8 THCS Tân Thuận Hàm Thuận Nam Bình Thuận 00:39:770 5
4 nghiem van manh Lớp 8 THCS Tân Thuận Hàm Thuận Nam Bình Thuận 00:57:209 5
5 nghiem van manh Lớp 8 THCS Tân Thuận Hàm Thuận Nam Bình Thuận 00:00:000 0