Hỗ trợ: 1900.636.228 - 1900.636.444

Tổng số: 46251 lượt thi
STT Họ tên Tên đăng nhập Tỉnh/ TP Trường Điểm thi Thời gian
1 THÀO THỊ VẰNG 0327664940 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:52.385
2 VŨ THỊ THANH HUYỀN vuthithanhhuyencnty Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:53.562
3 VINH NGUYEN vinhnguyen Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:54.037
4 HOANG LONG hoanglong28tn Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:55.094
5 HANH TRAN leehanh Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:55.230
6 NGUYỄN THỊ PHI NHUNG phinhungcb Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:55.288
7 HOÀNG THỊ THANH TÂM hoangthithanhtamcnty Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:55.332
8 NGUYỄN HUY PHÚC nguyenhuyphuccnty Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:56.651
9 VŨ MINH ĐỨC vuminhduccnty Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:56.747
10 ĐINH HỒNG QUÂN ngtramy11a5 Thái Nguyên THPT Đại Từ 300 00:56.939
11 TRAN HUY 1853050070 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:57.070
12 ĐẶNG LỆ HUYỀN danglehuyencnty Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:57.244
13 TRAN THI HONG tranthihong0128 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:57.409
14 NGUYỄN THỊ HỒNG nguyenthihongcnty Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:57.412
15 BÙI TUYẾT NGÂN buituyetngancnty Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:57.448
16 NGUYỄN THỊ HỒNG nguyenthihongcnty Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:57.817
17 QUAN THỊ HUYỆN 0964258531 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:57.939
18 VINH NGUYEN vinhnguyen Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:58.193
19 HOANG HONG NHUNG hoanghongnhung01 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:58.277
20 TRAN HUY 1853050070 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:58.552
Hotline: 1900.636.228 - 1900.636.444