Hỗ trợ: 1900.636.228 - 1900.636.444

Tổng số: 238122 lượt thi
STT Họ tên Tên đăng nhập Tỉnh/ TP Trường Điểm thi Thời gian
1 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT lethihainamlm209 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:44.111
2 ĐINH QUANG ĐĂNG gg112108536694592247084 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:44.134
3 MINH QUÂN quannplpnpt Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:44.726
4 NGUYỄN CHUNG chungducplpnpt Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:45.420
5 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH gg116733594450502063567 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:45.433
6 NHẬT MINH giangminhpl Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:45.473
7 NGO THI TRA MY mymypl123 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:45.540
8 TRAN LE THINH lethinhpl112 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:45.696
9 MINH QUÂN quannplpnpt Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:45.761
10 BÙI ĐĂNG dangplpnpt Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:45.766
11 PHẠM VĂN KHÁNH khanhyasuo_4 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:45.847
12 LÊ PHƯƠNG THẢO ngoc0huyent Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:45.880
13 NGUYỄN CÔNG MINH clovers1254 Đại học Tổng hợp Lodz 300 00:45.886
14 NGUYỄNTHỊ THẢO LINH ngoclinh9a2 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:45.962
15 BÙI ĐĂNG dangplpnpt Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:46.012
16 NGUYENNHATMINH minh2k704 An Giang THCS Đa Phước 300 00:46.117
17 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG truonggiang3007lm Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:46.139
18 ĐỖ TIẾN HIỆP dotienhiep9a3 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:46.139
19 LÊ VŨ CHÂU chauchaupl1 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:46.165
20 TRẦN KHÁNH LY khanhly2413 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:46.208
Hotline: 1900.636.228 - 1900.636.444