Hỗ trợ : 1900 636 444

Email: hocvalamtheobac@egroup.vn

Tổng số: 72.712 lượt thi
STT Họ tên Lớp Trường Quận/huyện Thành phố Thời gian Điểm
1 Đoàn Hùng Anh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Vĩnh Phúc 00:12:082 200
2 nguyễn đăng hùng Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:14:295 200
3 Đặng Thế Anh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Vĩnh Phúc 00:15:895 200
4 Đoàn Hùng Anh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Vĩnh Phúc 00:16:340 200
5 nguyễn thị trang Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:16:664 200
6 Nguyễn Công Minh Lớp 11 THPT Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 00:17:945 200
7 Nguyễn Hải Hà Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Vĩnh Phúc 00:18:011 200
8 Vương Thị Diễm Quỳnh Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:18:312 200
9 Đặng Thế Anh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Vĩnh Phúc 00:20:193 200
10 Vương Thị Diễm Quỳnh Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:23:814 200
11 Trương Trần Minh Nhi Lớp 6 THCS Quản Cơ Thành Tp. Long Xuyên An Giang 00:25:000 200
12 Đoàn Hùng Anh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Vĩnh Phúc 00:28:620 200
13 Nguyễn Hoàng Ly Ly Lớp 12 THPT Thái Phiên Thăng Bình Quảng Nam 00:33:491 200
14 Nguyễn Lê Phương Anh Biên Hòa Đồng Nai 00:33:656 200
15 Lý Thị Ngân Lớp 12 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:34:905 200
16 Hồ Văn Bai Lớp 8 PTDT BT THCS Trà Don Nam Trà My Quảng Nam 00:36:224 200
17 Nguyễn Trung Hiếu Lớp 9 THCS Lương Thế Vinh Cam Lâm Khánh Hòa 00:36:225 200
18 minhvovau Lớp 8 THCS Nam Cao Lý Nhân Hà Nam 00:38:037 200
19 nguyễn huy doanh Lớp 12 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:38:274 200
20 Nguyễn Thị Thu Hoài Quận 7 Tp.Hồ Chí Minh 00:38:336 200
21 Ngụy Thị Duyên.k53 Lớp 10 THPT Nam Đàn 2 Nam Đàn Nghệ An 00:38:363 200
22 Huỳnh Nguyễn Vân Anh Long Thành Đồng Nai 00:38:981 200
23 Hoắc Việt Anh Tp. Trà Vinh Trà Vinh 00:39:175 200
24 Nguyễn Xuân Nhật Lớp 12 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:39:814 200
25 Nguyễn Văn Thu Lớp 12 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:39:869 200
26 huyềnmy0921 Lớp 8 THCS Nam Cao Lý Nhân Hà Nam 00:40:041 200
27 Nguyễn Tấn Vũ Lớp 11 Trung tâm GDTX-HNDN thành phố Trà Vinh Tp. Trà Vinh Trà Vinh 00:40:300 200
28 Phùng Thùy Duyên Lê Chân Hải Phòng 00:40:527 200
29 Mai Hoàng Thuận Lớp 11 Trung tâm GDTX-HNDN thành phố Trà Vinh Tp. Trà Vinh Trà Vinh 00:40:711 200
30 Mai Hoàng Thuận Lớp 11 Trung tâm GDTX-HNDN thành phố Trà Vinh Tp. Trà Vinh Trà Vinh 00:41:155 200
31 huyềnmy0921 Lớp 8 THCS Nam Cao Lý Nhân Hà Nam 00:41:265 200
32 Phạm Minh Ân Lớp 11 Trung tâm GDTX-HNDN thành phố Trà Vinh Tp. Trà Vinh Trà Vinh 00:41:459 200
33 Lê Khánh Huyền Lớp 12 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:41:608 200
34 trần huyền my nam cao Lớp 8 THCS Nam Cao Lý Nhân Hà Nam 00:41:845 200
35 Nguyễn Hoàng Ly Ly Lớp 12 THPT Thái Phiên Thăng Bình Quảng Nam 00:41:870 200
36 minhvovau Lớp 8 THCS Nam Cao Lý Nhân Hà Nam 00:42:039 200
37 Đoàn Hùng Anh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Vĩnh Phúc 00:42:491 200
38 Dương Hữu Thùy Anh Thốt Nốt Cần Thơ 00:42:743 200
39 huyền my21 Lớp 8 THCS Nam Cao Lý Nhân Hà Nam 00:42:802 200
40 Phạm Mạnh Tài Lớp 11 Trung tâm GDTX-HNDN thành phố Trà Vinh Tp. Trà Vinh Trà Vinh 00:42:839 200
41 Đặng Thế Anh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Vĩnh Phúc 00:42:903 200
42 Huyền Huyền Lớp 8 THCS Nam Cao Lý Nhân Hà Nam 00:42:942 200
43 Trần Ngọc Diệp Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:43:220 200
44 huyền my trần Lớp 8 THCS Nam Cao Lý Nhân Hà Nam 00:43:730 200
45 Nguyễn Thị Dịu Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:43:752 200
46 Nguyễn Ngọc Quỳnh Lớp 12 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:44:008 200
47 Nguyễn Thị Thu Hoài Quận 7 Tp.Hồ Chí Minh 00:44:410 200
48 Hồ Thanh Hằng Lớp 12 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:44:880 200
49 Nguyễn Kim Thanh Bình Thạnh Tp.Hồ Chí Minh 00:45:097 200
50 Nguyễn Thanh Nga Lớp 12 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:45:101 200
Tuần 1 đang diễn ra: