Hỗ trợ: 1900.636.228 - 1900.636.444

Tổng số: 55156 lượt thi
STT Họ tên Tên đăng nhập Tỉnh/ TP Trường Điểm thi Thời gian
1 TRẦN CÔNG MINH trancongminh196 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:48.927
2 LÊ SỸ LŨY lesyluy Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:50.809
3 NÔNG NGỌC DƯƠNG duong49pohenltn Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:51.009
4 ĐỖ HỒNG VÂN dohongvancnty Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:51.344
5 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG phamhongnhungcnty Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:52.384
6 THÀO THỊ VẰNG 0327664940 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:52.385
7 VŨ THỊ THANH HUYỀN vuthithanhhuyencnty Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:53.562
8 VINH NGUYEN vinhnguyen Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:54.037
9 HOANG LONG hoanglong28tn Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:55.094
10 HANH TRAN leehanh Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:55.230
11 NGUYỄN THỊ PHI NHUNG phinhungcb Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:55.288
12 HOÀNG THỊ THANH TÂM hoangthithanhtamcnty Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:55.332
13 ĐỖ HỒNG VÂN dohongvancnty Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:55.654
14 PHẠM THỊ TRANG phamtrangcnty Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:56.264
15 NGUYỄN HUY PHÚC nguyenhuyphuccnty Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:56.651
16 VŨ MINH ĐỨC vuminhduccnty Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:56.747
17 ĐINH HỒNG QUÂN ngtramy11a5 Thái Nguyên THPT Đại Từ 300 00:56.939
18 NGUYEN DO HUONG GIANG 191091 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:56.967
19 TRAN HUY 1853050070 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:57.070
20 ĐẶNG LỆ HUYỀN danglehuyencnty Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:57.244
Hotline: 1900.636.228 - 1900.636.444