Hỗ trợ: 038.755.1495 -

Tổng số: 632092 lượt thi
STT Họ tên Tên đăng nhập Tỉnh/ TP Trường Điểm thi Thời gian
21 PHẠM QUỲNH ANH quynhanhpham8a1 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:43.848
22 ĐỖ HỒNG QUANG TRÍ tranmaichilemy Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:43.991
23 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT domanhducdatlm Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:44.031
24 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT lethihainamlm209 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:44.111
25 ĐINH QUANG ĐĂNG gg112108536694592247084 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:44.134
26 NGUYỄN TIẾN NĂNG chuyendong21h Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:44.168
27 VƯƠNG NHẬT ANH nhatanhdi Phú Thọ THCS Giấy Phong Châu 300 00:44.393
28 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT mobasiell Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:44.398
29 MINH QUÂN quannplpnpt Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:44.726
30 NGUYỄN CÔNG MINH clovers1254 Đại học Tổng hợp Lodz 300 00:44.763
31 BỐ CHÚNG MÀY afkvenuoc7 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:44.867
32 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT lethihainam198 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:44.941
33 HỒ QUỲNH NHI thcsgpc885 Phú Thọ THCS Giấy Phong Châu 300 00:45.005
34 NGUYỄN MINH QUÂN LỆ MỸ quanlemy Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:45.048
35 BỐ CHÚNG MÀY afkvenuoc8 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:45.085
36 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT lethihainam197 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:45.119
37 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT dat2468013579 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:45.134
38 LƯU MINH TÀI SMILE anhtaivlog01 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:45.216
39 BỐ CHÚNG MÀY afkvenuoc8 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:45.250
40 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT lethihainamlm500 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:45.280

Hỗ trợ: 038.755.1495 -

Hotline: 038.755.1495 -