Hỗ trợ: 1900.636.444 - 1900.636.228

Tổng số: 25606 lượt thi
STT Họ tên Tên đăng nhập Tỉnh/ TP Trường Điểm thi Thời gian
21 DƯƠNG THỊ THU duongthu12c Phú Thọ Trường PT DTNT tỉnh Phú Thọ 300 01:20.482
22 NGUYỄN THỊ THẮM thcsndc04 Quảng Ninh THCS Nguyễn Đức Cảnh 300 01:20.523
23 ĐINH THỊ THU NGUYÊN dinhthithunguyencho2003 Phú Thọ Trường PT DTNT tỉnh Phú Thọ 300 01:21.040
24 ĐỖ THỊ LÂM YẾN dothilamyen1719 Phú Thọ Trường PT DTNT tỉnh Phú Thọ 300 01:21.559
25 HÀ THỊ NGUYỆT ÁNH hathinguyetanh11c Phú Thọ Trường PT DTNT tỉnh Phú Thọ 300 01:22.433
26 NGUYỄN THU VÂN thcsndc05 Quảng Ninh THCS Nguyễn Đức Cảnh 300 01:23.046
27 NGUYÊN PHƯƠNG THỦY Thuynguyen Phú Thọ Trường PT DTNT tỉnh Phú Thọ 300 01:23.631
28 ĐỖ THỊ LÂM YẾN dothilamyen1719 Phú Thọ Trường PT DTNT tỉnh Phú Thọ 300 01:23.770
29 PHẠM THỊ MỸ HẢO phamthimyhao11c Phú Thọ Trường PT DTNT tỉnh Phú Thọ 300 01:24.320
30 HÀ LỆ XA xacau123vippro Phú Thọ Trường PT DTNT tỉnh Phú Thọ 300 01:24.432
31 CAM THỊ ÁNH TUYẾT camthianhtuyet7989 Trà Vinh Trung tâm GDTX-HNDN thành phố Trà Vinh 300 01:24.783
32 TRƯƠNG THỊ THU PHƯƠNG roacph Phú Thọ Trường PT DTNT tỉnh Phú Thọ 300 01:25.034
33 NGUYỄN SÁI HUYỀN TRANG huyentrang12ccc Phú Thọ Trường PT DTNT tỉnh Phú Thọ 300 01:25.052
34 NGUYỄN THỊ THU TÌNH thcsndc02 Quảng Ninh THCS Nguyễn Đức Cảnh 300 01:25.079
35 ĐINH THỊ NI NA nabodinh Phú Thọ Trường PT DTNT tỉnh Phú Thọ 300 01:25.622
36 HOÀNG THỊ HỒNG HIÊN hoangthihonghien1988 Thái Nguyên Mầm non Tân Dương 300 01:25.774
37 NGUYỄN THỊ THÚY PHƯƠNG thuyphuongnhi Trà Vinh Trung tâm GDTX-HNDN thành phố Trà Vinh 300 01:26.331
38 HÀ THỊ THẢO HUYÊN huyen12ccc Phú Thọ Trung tâm KTTH-HN thị xã Phú Thọ 300 01:26.605
39 TRIỆU THỊ MIỀN mien10aa Phú Thọ Trường PT DTNT tỉnh Phú Thọ 300 01:26.959
40 HOÀNG THỊ THU qn.ndc.htthu Quảng Ninh THCS Nguyễn Đức Cảnh 300 01:27.101
Hotline: 1900.636.444 - 1900.636.228