Hỗ trợ: 1900.636.228 - 1900.636.444

Tổng số: 46252 lượt thi
STT Họ tên Tên đăng nhập Tỉnh/ TP Trường Điểm thi Thời gian
21 BÙI THỊ LY buily3399 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:59.162
22 LÝ THỊ NGUYÊN lythinguyencnty Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:59.304
23 BÙI TUYẾT NGÂN buituyetngancnty Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:59.504
24 TRỊNH THỊ OANH trinhthioanh0806 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 300 00:59.759
25 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI maimeo5324 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:00.076
26 HOANG HONG NHUNG hoanghongnhung01 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:00.119
27 TRAN THI HONG tranthihong0128 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:00.212
28 NGUYỄN QUANG HUY huyhbo Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:00.295
29 NGUYỄN QUYẾT CHIẾN gthd201909 Hà Nội THPT Nguyễn Tất Thành 300 01:00.339
30 VAY VAN QUY vayvanquy2202 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:00.432
31 BÙI THANH SƠN buison1998 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:00.486
32 TRAN HUY 1853050070 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:00.509
33 PHẠM ĐÌNH DƯƠNG phamdinhduong123 Tp.Hồ Chí Minh 300 01:00.658
34 ĐINH QUÂN dinhquan111_tn Thái Nguyên THPT Đại Từ 300 01:00.664
35 LƯU THỊ LINH luulinhnltn97 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:00.671
36 ĐINH HỒNG QUÂN dinhquan11a5_tn Thái Nguyên THPT Đại Từ 300 01:00.828
37 VAY VAN QUY vayvanquy2202 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:00.853
38 NGUYỄN VĂN CÔNG vancongtuaf Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:01.195
39 ĐINH HỒNG QUÂN thutrang11a5 Thái Nguyên THPT Đại Từ 300 01:01.301
40 BÙI TUYẾT NGÂN buituyetngancnty Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:01.355
Hotline: 1900.636.228 - 1900.636.444