Hỗ trợ : 1900 636 444

Email: hocvalamtheobac@egroup.vn

Tổng số: 72.701 lượt thi
STT Họ tên Lớp Trường Quận/huyện Thành phố Thời gian Điểm
51 Lâm Thiên My <> Lớp 10 THPT Nam Đàn 2 Nam Đàn Nghệ An 00:45:724 200
52 Lê Thị Thùy Dương Lớp 9 THCS Lộc Sơn Phú Lộc Thừa Thiên Huế 00:45:775 200
53 Nguyễn Thu Hằng Lớp 12 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:45:837 200
54 Phạm Mạnh Tài Lớp 11 Trung tâm GDTX-HNDN thành phố Trà Vinh Tp. Trà Vinh Trà Vinh 00:45:844 200
55 Lương Thị Thủy Nguyên Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:45:879 200
56 Nguyễn Thúy Anh Lớp 12 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:45:974 200
57 Đỗ Nam Trung Lớp 6 TT GDTX tỉnh Tp. Long Xuyên An Giang 00:46:017 200
58 Trần Phương Tuệ Nhi Lớp 8 THCS Nam Cao Lý Nhân Hà Nam 00:46:168 200
59 Nguyễn Thanh Nga Lớp 12 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:46:353 200
60 Phạm Bích Ngọc Lớp 12 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:46:510 200
61 Đinh Tiến Ngọc Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:46:615 200
62 Nguyễn Thị Lan Hương Lớp 12 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:46:640 200
63 Lý Song Hương Lớp 10 Trung tâm GDTX-HNDN thành phố Trà Vinh Tp. Trà Vinh Trà Vinh 00:46:720 200
64 Lê Ngọc Ánh Lớp 8 THCS Nam Cao Lý Nhân Hà Nam 00:46:937 200
65 Nguyễn Thị Hà Giang Lớp 12 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:47:137 200
66 Nguyễn Thị Linh Lớp 12 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:47:507 200
67 Nguyễn Tấn Vũ Lớp 11 Trung tâm GDTX-HNDN thành phố Trà Vinh Tp. Trà Vinh Trà Vinh 00:47:543 200
68 Nguyễn Minh Hoàng Lớp 12 Trung tâm GDTX-HNDN thành phố Trà Vinh Tp. Trà Vinh Trà Vinh 00:47:752 200
69 Nguyễn Võ Vân An Lớp 11 Trung tâm GDTX-HNDN thành phố Trà Vinh Tp. Trà Vinh Trà Vinh 00:47:870 200
70 Bùi Võ Tiến Đạt Lớp 10 THPT Trần Nguyên Hãn Tp. Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 00:48:122 200
71 Nguyễn Trúc Vy Lớp 11 Trung tâm GDTX-HNDN thành phố Trà Vinh Tp. Trà Vinh Trà Vinh 00:48:202 200
72 Anh Diệu Trần Lớp 8 THCS Nam Cao Lý Nhân Hà Nam 00:48:598 200
73 Ngụy Thị Duyên c1k53 Lớp 10 THPT Nam Đàn 2 Nam Đàn Nghệ An 00:48:735 200
74 Lâm Thiên My Lớp 10 THPT Nam Đàn 2 Nam Đàn Nghệ An 00:48:746 200
75 Trương Hoàng Nam Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:48:750 200
76 Nguyễn Thu Uyên Lớp 10 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:48:830 200
77 Nguyễn Thi Hoài Thương.C1k53 Lớp 10 THPT Nam Đàn 2 Nam Đàn Nghệ An 00:48:940 200
78 Khánh Huyền Lớp 8 THCS Nam Cao Lý Nhân Hà Nam 00:49:006 200
79 Trần Thị Thanh Thanh Lớp 6 TT GDTX tỉnh Tp. Long Xuyên An Giang 00:49:022 200
80 Trần Huyền Lớp 8 THCS Nam Cao Lý Nhân Hà Nam 00:49:189 200
81 Nguyễn Võ Vân An Lớp 11 Trung tâm GDTX-HNDN thành phố Trà Vinh Tp. Trà Vinh Trà Vinh 00:49:226 200
82 Nguyễn Thị Thu Hà Lớp 12 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:49:517 200
83 Trần Thị Xuân Lớp 12 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:49:935 200
84 Đặng Thành Được Lớp 10 Trung tâm GDTX-HNDN thành phố Trà Vinh Tp. Trà Vinh Trà Vinh 00:50:152 200
85 huyền my8a Lớp 8 THCS Nam Cao Lý Nhân Hà Nam 00:50:325 200
86 Nguyễn Thúy Anh Lớp 12 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:50:664 200
87 Nguyen Linh Chi Lớp 8 THCS Nam Cao Lý Nhân Hà Nam 00:50:792 200
88 Bùi Thị Tình Vi Lớp 11 Trung tâm GDTX-HNDN thành phố Trà Vinh Tp. Trà Vinh Trà Vinh 00:50:819 200
89 Anh Diệu Trần Lớp 8 THCS Nam Cao Lý Nhân Hà Nam 00:50:885 200
90 Nguyễn Nhật Thanh Lớp 12 Trung tâm GDTX-HNDN thành phố Trà Vinh Tp. Trà Vinh Trà Vinh 00:51:156 200
91 Trần Thị Thìn Lớp 12 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:51:299 200
92 Lê Hồng Thành I Lớp 10 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:51:325 200
93 TrầnHuyềnmy Lớp 8 THCS Nam Cao Lý Nhân Hà Nam 00:51:416 200
94 Doãn Thị Thảo Lớp 12 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:51:432 200
95 Trương Thị Minh Triết Lớp 10 Trung tâm GDTX-HNDN thành phố Trà Vinh Tp. Trà Vinh Trà Vinh 00:51:444 200
96 Lê Thị Hải Yến Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:51:499 200
97 Bùi Vũ Cương Lớp 10 Trung tâm GDTX-HNDN thành phố Trà Vinh Tp. Trà Vinh Trà Vinh 00:51:679 200
98 Nguyễn Xuân Tùng Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:51:728 200
99 Nguyễn Đình Hiếu Lớp 10 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:51:881 200
100 Phạm Kim Ngọc Nhi Lớp 12 Trung tâm GDTX-HNDN thành phố Trà Vinh Tp. Trà Vinh Trà Vinh 00:52:012 200
Tuần 1 đang diễn ra: