Hỗ trợ: 038.755.1495 -

Tổng số: 632092 lượt thi
STT Họ tên Tên đăng nhập Tỉnh/ TP Trường Điểm thi Thời gian
41 NGUYỄN TIẾN NĂNG congtrunhanchia Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:45.393
42 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT dat2468013579 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:45.395
43 LƯƠNG VĂN BIỂU luongbieu180299 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:45.411
44 NGUYỄN CHUNG chungducplpnpt Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:45.420
45 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH gg116733594450502063567 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:45.433
46 NHẬT MINH giangminhpl Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:45.473
47 NGO THI TRA MY mymypl123 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:45.540
48 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT mobasiell Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:45.565
49 HỒ QUỲNH NHI thcsgpc075 Phú Thọ THCS Giấy Phong Châu 300 00:45.583
50 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT lethihainamlm190 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:45.623
51 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT lethihainamlm505 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:45.680
52 TRAN LE THINH lethinhpl112 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:45.696
53 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT lethihainamlm198 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:45.749
54 MINH QUÂN quannplpnpt Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:45.761
55 VŨ ANH THƯ trandan4 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:45.761
56 BÙI ĐĂNG dangplpnpt Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:45.766
57 HỒ QUỲNH NHI iamhqn23082006 Phú Thọ THCS Giấy Phong Châu 300 00:45.832
58 PHẠM VĂN KHÁNH khanhyasuo_4 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:45.847
59 LÊ PHƯƠNG THẢO ngoc0huyent Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:45.880
60 NGUYỄN CÔNG MINH clovers1254 Đại học Tổng hợp Lodz 300 00:45.886

Hỗ trợ: 038.755.1495 -

Hotline: 038.755.1495 -