Hỗ trợ : 1900 636 444

Email: hocvalamtheobac@egroup.vn

Tổng số: 72.701 lượt thi
STT Họ tên Lớp Trường Quận/huyện Thành phố Thời gian Điểm
101 Nguyễn Thúy Anh Lớp 12 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:52:060 200
102 Trần Ngọc Diệp Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:52:063 200
103 Nguyễn Đình Long Lớp 12 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:52:119 200
104 Trần Trang Lớp 8 THCS Nam Cao Lý Nhân Hà Nam 00:52:306 200
105 Nguyễn Đình Hiếu Lớp 10 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:52:367 200
106 Kiều Thị Hằng Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:52:598 200
107 Đặng Thế Anh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Vĩnh Phúc 00:52:703 200
108 Lê Hùng Tráng Lớp 10 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:52:722 200
109 Vũ Huyền Trang Lớp 8 THCS Nam Cao Lý Nhân Hà Nam 00:52:867 200
110 Nguyễn Như Quỳnh Lớp 10 THPT Trần Nguyên Hãn Tp. Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 00:52:960 200
111 Trần Khánh Ly Lớp 12 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:53:036 200
112 Trần Thị Thìn Lớp 12 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:53:173 200
113 Nguyễn Minh Ánh Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:53:189 200
114 Hải Anh Vũ Lớp 8 THCS Nam Cao Lý Nhân Hà Nam 00:53:537 200
115 Nguyễn Trọng Hà Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:53:678 200
116 Bùi Võ Tiến Đạt Lớp 10 THPT Trần Nguyên Hãn Tp. Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 00:53:806 200
117 Nguyễn Trung Hiếu Lớp 11 THCS Lương Thế Vinh Cam Lâm Khánh Hòa 00:53:815 200
118 TrầnHuyềnmy2120 Lớp 8 THCS Nam Cao Lý Nhân Hà Nam 00:54:163 200
119 Hà Trung Đức Lớp 11 THPT Nam Đàn 2 Nam Đàn Nghệ An 00:54:204 200
120 Nguyễn Thị Thu Thảo Lớp 10 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:54:308 200
121 Vũ Huyền Trang Lớp 8 THCS Nam Cao Lý Nhân Hà Nam 00:54:416 200
122 Nguyễn Thị Hà Trang Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:54:443 200
123 Nguyen Linh Chi Lớp 8 THCS Nam Cao Lý Nhân Hà Nam 00:54:482 200
124 Bùi Thanh Tùng Lớp 11 Trung tâm GDTX-HNDN thành phố Trà Vinh Tp. Trà Vinh Trà Vinh 00:54:489 200
125 Ngô Thị Bảo Trâm Lớp 7 THCS Thạnh Trị Gò Công Tây Tiền Giang 00:54:774 200
126 Nguyễn Thành Công Lớp 12 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:54:831 200
127 Đặng Hoàng Anh Chợ Mới An Giang 00:54:956 200
128 tạ hồng lâm Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:55:056 200
129 Ngụy Thị Duyên.10c1k53 Lớp 10 THPT Nam Đàn 2 Nam Đàn Nghệ An 00:55:107 200
130 Ngụy Thị Duyên c1k53 Lớp 10 THPT Nam Đàn 2 Nam Đàn Nghệ An 00:55:132 200
131 Nguyễn Hoàng Thơ Lớp 12 Trung tâm GDTX-HNDN thành phố Trà Vinh Tp. Trà Vinh Trà Vinh 00:55:147 200
132 Đinh Tiến Ngọc Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:55:467 200
133 Ngụy Thị Duyên. Lớp 10 THPT Nam Đàn 2 Nam Đàn Nghệ An 00:55:664 200
134 tạ hồng lâm Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:55:742 200
135 Trương Thị Minh Triết Lớp 10 Trung tâm GDTX-HNDN thành phố Trà Vinh Tp. Trà Vinh Trà Vinh 00:55:754 200
136 Đinh HÀ Linh Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:55:944 200
137 Trương Trần Minh Nhi Lớp 6 THCS Quản Cơ Thành Tp. Long Xuyên An Giang 00:56:016 200
138 Trương Hoàng Nam Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:56:088 200
139 Trần Biên Thùy Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:56:107 200
140 Bùi Thị Trang Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:56:214 200
141 Trương Thị Sô Phon Lớp 10 Trung tâm GDTX-HNDN thành phố Trà Vinh Tp. Trà Vinh Trà Vinh 00:56:312 200
142 nguyễn thị hoa vy Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:56:464 200
143 Đỗ Thị Minh Phượng b Lớp 10 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:56:584 200
144 Nguyễn Danh Minh Lớp 12 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:56:818 200
145 Trần Thị Thanh Thanh Lớp 6 TT GDTX tỉnh Tp. Long Xuyên An Giang 00:56:912 200
146 Đinh HÀ Linh Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:57:025 200
147 Trần Huyền Lớp 8 THCS Nam Cao Lý Nhân Hà Nam 00:57:150 200
148 Tạ Lan Anh Lớp 9 THCS Yên Hợp Văn Yên Yên Bái 00:57:334 200
149 Chu Hiền Lớp 8 THCS Nam Cao Lý Nhân Hà Nam 00:57:420 200
150 Nguyễn Nam Thái Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:57:866 200
Tuần 1 đang diễn ra: