Hỗ trợ: 1900.636.228 - 1900.636.444

Tổng số: 55156 lượt thi
STT Họ tên Tên đăng nhập Tỉnh/ TP Trường Điểm thi Thời gian
41 BÙI THANH SƠN buison1998 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:00.486
42 TRAN HUY 1853050070 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:00.509
43 PHẠM ĐÌNH DƯƠNG phamdinhduong123 Tp.Hồ Chí Minh 300 01:00.658
44 ĐINH QUÂN dinhquan111_tn Thái Nguyên THPT Đại Từ 300 01:00.664
45 LƯU THỊ LINH luulinhnltn97 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:00.671
46 LÊ SỸ LŨY lesyluy Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:00.817
47 ĐINH HỒNG QUÂN dinhquan11a5_tn Thái Nguyên THPT Đại Từ 300 01:00.828
48 VAY VAN QUY vayvanquy2202 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:00.853
49 NGUYỄN VĂN CÔNG vancongtuaf Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:01.195
50 ĐINH HỒNG QUÂN thutrang11a5 Thái Nguyên THPT Đại Từ 300 01:01.301
51 BÙI TUYẾT NGÂN buituyetngancnty Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:01.355
52 ĐÀO VIỆT TRUNG dtn1653050227t Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:01.658
53 THÀO THỊ VẰNG 0327664940 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:01.807
54 ĐINH HỒNG QUÂN thptdt14 Thái Nguyên THPT Đại Từ 300 01:02.296
55 VAY VAN QUY vayvanquy2202 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:02.320
56 TRẦN HỒNG HẠNH hanhtran95 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 300 01:02.440
57 HA VAN DONG dtn15530a0124 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:02.448
58 CAO ĐỨC MINH caoducminhkhcb Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:02.673
59 TRẦN MINH QUANG minhquangcnty Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:02.755
60 BÙI THỊ LY buily3399 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:03.154
Hotline: 1900.636.228 - 1900.636.444