Hỗ trợ: 038.755.1495 -

Tổng số: 632092 lượt thi
STT Họ tên Tên đăng nhập Tỉnh/ TP Trường Điểm thi Thời gian
61 ĐINH THỊ THÙY LINH thcsgpc084 Phú Thọ THCS Giấy Phong Châu 300 00:45.888
62 NGÔ THANH THUẦN thuanngothanh Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Mở Tp. HCM 300 00:45.900
63 NGUYỄN MINH HINH trandan3 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:45.914
64 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT lethihainamlm204 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:45.932
65 HỒ QUỲNH NHI lma6968a1 Phú Thọ THCS Giấy Phong Châu 300 00:45.946
66 NGUYỄNTHỊ THẢO LINH ngoclinh9a2 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:45.962
67 PHAN MINH THẮNG trandan5 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:45.964
68 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT lethihainam198 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:45.966
69 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT lethihainamlm192 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:45.973
70 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT lethihainam198 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:46.001
71 NGUYỄN CÔNG MINH clovers1254 Đại học Tổng hợp Lodz 300 00:46.007
72 ĐỖ HỒNG QUANG TRÍ dhqt00000 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:46.010
73 BÙI ĐĂNG dangplpnpt Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:46.012
74 NGUYỄN HUY nguyenhuycpp Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 300 00:46.012
75 HỒ QUỲNH NHI thcsgpc885 Phú Thọ THCS Giấy Phong Châu 300 00:46.018
76 NGUYỄN TIẾN NĂNG congtrunhanchia Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:46.034
77 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT lethihainamlm192 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:46.045
78 NGUYENNHATMINH minh2k704 An Giang THCS Đa Phước 300 00:46.117
79 NGUYỄN TIẾN NĂNG chuyendong21h Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:46.128
80 NGUYỄN MINH QUÂN LỆ MỸ quanlemy Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:46.133

Hỗ trợ: 038.755.1495 -

Hotline: 038.755.1495 -