Hỗ trợ: 1900.636.228 - 1900.636.444

Tổng số: 123053 lượt thi
STT Họ tên Tên đăng nhập Tỉnh/ TP Trường Điểm thi Thời gian
61 THÀO THỊ VẰNG 0327664940 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:52.385
62 HÀ ĐỨC MẠNH methichapcheng204 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:52.428
63 PHAN DUY ANH duyanh230396 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 300 00:52.474
64 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT top1thachdau Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:52.507
65 PHẠM VĂN CHUNG phamvanchung209 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:52.547
66 HOÀNG THỊ LAN hoanglan98hn Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:52.585
67 NGUYỄNKIỀU PHƯƠNG OANH oanhsky9a3pl Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:52.653
68 NGUYỄN TRUNG HẬU nthau1615108 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 300 00:52.743
69 TRƯƠNG THANH HƯNG THỊNH tththinh295 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 300 00:52.766
70 HÀ ĐỨC MẠNH methichapcheng48 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:52.822
71 MAI LÊ KIỀU TRINH mailekieutrinh Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 300 00:52.823
72 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT lethihainam45 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:52.967
73 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG ntgiang3007 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:52.969
74 NGUYỄN THỊ SƯƠNG suonghayxuong Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:53.023
75 BUI TRUNG HIEU chaphet123 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:53.068
76 LÊ PHƯƠNG THI lephuongthi2510 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 300 00:53.123
77 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT lethihainamlm154 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:53.270
78 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT dddooo Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:53.340
79 TA TIEN HUNG caicayxanh10 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:53.367
80 PHẠM THANH HUYỀN ngolong992188 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:53.447
Hotline: 1900.636.228 - 1900.636.444