Hỗ trợ: 1900.636.228 - 1900.636.444

Tổng số: 46234 lượt thi
STT Họ tên Tên đăng nhập Tỉnh/ TP Trường Điểm thi Thời gian
61 NGUYỄN THỊ PHI NHUNG phinhungcb Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:05.249
62 LY THI LINH lymisay95 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:05.451
63 NGUYỄN HUY TIẾN nguyenhuytienncnty Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:05.587
64 NGUYỄN KHÁNH LINH nguyenkhanhllinh98 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:05.962
65 ĐINH QUÂN thanhang11a5 Thái Nguyên THPT Đại Từ 300 01:06.090
66 PHẠM THỊ HỒNG LIÊN phamthihongliencnty Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:06.203
67 VŨ THỊ HOA vuthihoacnty Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:06.330
68 ĐINH HỒNG QUÂN ngtramy11a5 Thái Nguyên THPT Đại Từ 300 01:06.363
69 PHẠM LỢI phamloi123 Tp.Hồ Chí Minh 300 01:06.387
70 NGỌC HUY QUYỀN ngochuyquyencnty Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:06.406
71 NGUYỄN THỊ THẢO TRANG gthd201910 Đà Nẵng THPT Phan Châu Trinh 300 01:06.412
72 LY HUONG dtn1554110080_lyhuongtuyen Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:06.553
73 HOÀNG CÔNG NAM congnamcnty Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:06.606
74 HA ANH THU haanhthu1991 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:06.698
75 TỐNG VĂN HÀ hanhik48 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:06.738
76 NONG THI NHUNG nongnhung91 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:06.753
77 VŨ MINH ĐỨC vuminhduccnty Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:06.855
78 NGUYỄN THỊ THƠM thom462000 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:06.869
79 PHẠM LỢI phamloi123 Tp.Hồ Chí Minh 300 01:06.877
80 NGUYEN THI THUY DUONG thuyduong.tuaf Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:06.956
Hotline: 1900.636.228 - 1900.636.444