Hỗ trợ : 1900 636 444

Email: hocvalamtheobac@egroup.vn

Tổng số: 72.701 lượt thi
STT Họ tên Lớp Trường Quận/huyện Thành phố Thời gian Điểm
151 Nguyễn Văn Cường Lớp 10 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:57:902 200
152 Nguyễn Thị Lan Anh Lớp 10 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:58:022 200
153 Lê Thị Trang Lớp 11 Trung tâm GDTX-HNDN thành phố Trà Vinh Tp. Trà Vinh Trà Vinh 00:58:213 200
154 Hà Trị Trang Lớp 11 Trường THPT Văn Miếu Thanh Sơn Phú Thọ 00:58:609 200
155 Vũ Thị Huyền Trang Lớp 8 THCS Nam Cao Lý Nhân Hà Nam 00:58:887 200
156 Trần Thị Thanh Thanh Lớp 6 TT GDTX tỉnh Tp. Long Xuyên An Giang 00:59:017 200
157 Nguyễn Nam Thái Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:59:081 200
158 Nguyễn Thị Hường Lớp 12 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 00:59:185 200
159 Nguyễn Hoài Thương C1k53 Lớp 10 THPT Nam Đàn 2 Nam Đàn Nghệ An 00:59:279 200
160 Tạ Lan Anh Lớp 9 THCS Yên Hợp Văn Yên Yên Bái 00:59:728 200
161 Nguyễn Thành Công Lớp 12 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 01:00:842 200
162 Nguyễn Thị Huyền Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 01:00:892 200
163 Nguyễn Thành An Lớp 10 THPT Lương Tài 1 Lương Tài Bắc Ninh 01:00:918 200
164 hà trung đức c1k52 Lớp 11 Nghệ An 01:01:080 200
165 Nùng Thị Vân Lớp 10 THPT Than Uyên Than Uyên Lai Châu 01:01:226 200
166 Đinh Tiến Ngọc Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 01:01:343 200
167 Bùi Duyên An Lớp 7 THCS Định Hòa Bình Đại Bến Tre 01:01:466 200
168 Lương Vũ ThuHà Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 01:01:575 200
169 Nguyễn Thảo Nguyên Lớp 8 THCS Nam Cao Lý Nhân Hà Nam 01:01:588 200
170 Phạm Mai Hương Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 01:01:655 200
171 Trần Thị Xuân Lớp 12 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 01:01:705 200
172 hoàng thị ngọc ánh Lớp 8 THCS Yên Hợp Văn Yên Yên Bái 01:01:731 200
173 huyềnmy8a Lớp 8 THCS Nam Cao Lý Nhân Hà Nam 01:01:835 200
174 Nguyễn Bá Trang Nhung Lớp 10 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 01:01:946 200
175 Chu Hiền Lớp 8 THCS Nam Cao Lý Nhân Hà Nam 01:02:023 200
176 Nguyễn Thảo Lớp 8 THCS Nam Cao Lý Nhân Hà Nam 01:02:469 200
177 lê ngọc nhi Lớp 10 Tp. Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 01:02:533 200
178 Nguyễn Thị Hồng Lớp 11 Trung tâm GDTX-HNDN thành phố Trà Vinh Tp. Trà Vinh Trà Vinh 01:02:626 200
179 Tòng Văn Trường Lớp 10 THPT Than Uyên Than Uyên Lai Châu 01:02:673 200
180 Nguyễn Bích Phương Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 01:02:910 200
181 Vương Thị Dung Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 01:02:917 200
182 Nguyễn Thị Hương Lớp 10 THPT Lương Tài 1 Lương Tài Bắc Ninh 01:03:054 200
183 Nguyễn Phương Thảo Lớp 12 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 01:03:271 200
184 Bùi Thị Thanh Trúc a Lớp 10 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 01:03:418 200
185 nguyên thị chiên Lớp 11 THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ Bình Định 01:03:601 200
186 Ngụy Thị Duyên. Lớp 10 THPT Nam Đàn 2 Nam Đàn Nghệ An 01:03:693 200
187 Trân Thị Vân Anh Lớp 10 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 01:03:723 200
188 Tạ Ngọc Uyên Lớp 8 THCS Nam Cao Lý Nhân Hà Nam 01:03:975 200
189 Đặng Thị Thảo Lớp 12 THPT Nam Đàn 2 Nam Đàn Nghệ An 01:04:049 200
190 Trân Thị Vân Anh Lớp 10 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 01:04:079 200
191 Nguyễn Thị Thảo Lớp 12 THPT Lê Quảng Chí TX Kỳ Anh Hà Tĩnh 01:04:174 200
192 Phạm Mai Hương Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 01:04:442 200
193 Nguyễn Đức Hưu Lớp 11 THPT Cẩm Thuỷ 1 Cẩm Thủy Thanh Hóa 01:04:861 200
194 Trương Thu Huệ Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 01:05:327 200
195 Trần Thị Việt Trinh Lớp 8 THCS Nam Cao Lý Nhân Hà Nam 01:05:500 200
196 Lê Kim Đạt Lớp 10 THPT Dương Đình Nghệ Thiệu Hóa 01:05:687 200
197 nguyễn thị phương hoa Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 01:05:773 200
198 Nguyễn Thị Hiếu Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 01:05:799 200
199 tạ hồng lâm Lớp 11 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 01:06:109 200
200 Nguyễn Phương Anh Lớp 10 THPT Hoài Đức A Hoài Đức Hà Nội 01:06:351 200
Tuần 1 đang diễn ra: