Hỗ trợ: 038.755.1495 -

Tổng số: 632092 lượt thi
STT Họ tên Tên đăng nhập Tỉnh/ TP Trường Điểm thi Thời gian
81 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG truonggiang3007lm Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:46.139
82 ĐỖ TIẾN HIỆP dotienhiep9a3 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:46.139
83 LÊ VŨ CHÂU chauchaupl1 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:46.165
84 LÊ MINH ÁNH lma696 Phú Thọ THCS Giấy Phong Châu 300 00:46.173
85 BỐ CHÚNG MÀY afkvenuoc5 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:46.176
86 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT lethihainam195 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:46.202
87 TRẦN KHÁNH LY khanhly2413 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:46.208
88 PHAMKHANH khanhyasuo_10 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:46.217
89 PHANDUY HIẾU phanduyhieu9a3 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:46.232
90 BỐ CHÚNG MÀY afkvenuoc7 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:46.247
91 TRAN LE THINH lethinhpl112 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:46.300
92 ĐINH THỊ THÙY LINH thcsgpc087 Phú Thọ THCS Giấy Phong Châu 300 00:46.302
93 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT domanhducdatlm Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:46.337
94 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT lethihainamlm204 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:46.357
95 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT lethihainamlm199 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:46.388
96 LƯƠNG THỊ THU TRANG luongluongpl112 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:46.404
97 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT lethihainamlm505 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:46.412
98 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT lethihainamlm190 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:46.439
99 PHAN KHÁNH khanhyasuo_7 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:46.449
100 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT lethihainamlm500 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:46.465

Hỗ trợ: 038.755.1495 -

Hotline: 038.755.1495 -