Hỗ trợ: 038.755.1495 -

Tổng số: 632092 lượt thi
STT Họ tên Tên đăng nhập Tỉnh/ TP Trường Điểm thi Thời gian
101 NGUYEN TRA MY mymypl112 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:46.467
102 NGUYEN MINH QUAN nguyenminhquanmncd Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:46.469
103 HỒ QUỲNH NHI thcsgpc888 Phú Thọ THCS Giấy Phong Châu 300 00:46.472
104 HỒ QUỲNH NHI lma6968a1 Phú Thọ THCS Giấy Phong Châu 300 00:46.473
105 TRẦN TH PHƯƠNG MAI ngoc0huyenc Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:46.474
106 ĐÀO LINH LINH thuylinh05qh Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:46.528
107 HÀ ĐỨC MẠNH methichapcheng800 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:46.594
108 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT lethihainam195 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:46.601
109 NGUYỄN MINH QUÂN PT quanvuahung Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:46.614
110 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT lethivannamlm2 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:46.614
111 NGUYỄN MINH QUÂN PT quanvuahung Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:46.658
112 HÀ LÊ THANH TRÀ giangunglan20 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:46.670
113 TRỊNH THU HUYỀN thcsgpc079 Phú Thọ THCS Giấy Phong Châu 300 00:46.671
114 PHAN VIỆT KHÁNH khanhyasuo_6 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:46.672
115 HÀ ĐỨC MẠNH manhhanghangmanh Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:46.675
116 LÊ MINH ÁNH lma696 Phú Thọ THCS Giấy Phong Châu 300 00:46.676
117 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT lethihainamlm190 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:46.679
118 NGUYENMINHQUAN minhminhpl1234a Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:46.688
119 NGUYỄN ĐĂNG THÁI thaithaipl112 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:46.695
120 NGUYENNHATMINH minh2k704 An Giang THCS Đa Phước 300 00:46.700

Hỗ trợ: 038.755.1495 -

Hotline: 038.755.1495 -