Hỗ trợ: 1900.636.228 - 1900.636.444

Tổng số: 46255 lượt thi
STT Họ tên Tên đăng nhập Tỉnh/ TP Trường Điểm thi Thời gian
101 NGUYỄN KHÁNH LINH nguyenkhanhllinh98 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:09.523
102 HA ANH THU haanhthu1991 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:09.648
103 BÙI NHỰT MINH nhutminhb97 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 300 01:09.659
104 NGÔ TRUNG KIÊN 0888481753 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:09.784
105 NGUYEN VAN LUAT trangseope1 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:09.887
106 PHAN THỊ KIM QUYÊN phanquyen19082000 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:10.021
107 PHAN THỊ MỸ LINH phanthimylinhcnty Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:10.022
108 LÊ NGỌC TIẾN TienKHTN Tp.Hồ Chí Minh 300 01:10.105
109 BÙI THẾ THẮNG buithethangcnty Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:10.177
110 MA THI PHUONG dtn1554110053mathiquyen Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:10.223
111 DO QUYNH doquynh Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:10.241
112 BÙI NHỰT MINH nhutminhb97 Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 300 01:10.312
113 TRIỆU VĂN KHÁNH khanhhipbt26 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:10.411
114 HOANG NHAN hoangnhan90 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:10.647
115 TRAN THI HONG tranthihong0128 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:10.772
116 PHAM CHINH phamchinh88 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:11.222
117 MAI HAI HA THU thumaistaff Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:11.398
118 NGO BAO CHAU dtn1558510007 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:11.482
119 BÙI THỊ LINH linhnov Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:11.556
120 PHAM THI HUONG phamhuong900 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 01:11.558
Hotline: 1900.636.228 - 1900.636.444