Hỗ trợ: 1900.636.444 - 1900.636.228

Tổng số: 25606 lượt thi
STT Họ tên Tên đăng nhập Tỉnh/ TP Trường Điểm thi Thời gian
121 TRẦN THỊ MỸ TUYẾT tranmytuyetmngh Quảng Trị Mầm non Gio Hải 300 02:03.820
122 LÊ VĂN QUANG ngothuaan002 Trà Vinh THCS AN HÒA 300 02:04.294
123 TRẦN MĨ DUYÊN duyen12dd Phú Thọ Trường PT DTNT tỉnh Phú Thọ 300 02:04.307
124 LÊ THỊ NHƯ QUỲNH ndcltnquynh Quảng Ninh THCS Nguyễn Đức Cảnh 300 02:06.754
125 LÊ THỊ NHƯ QUỲNH ndcltnquynh Quảng Ninh THCS Nguyễn Đức Cảnh 300 02:06.840
126 TÔN THỊ MAI CHUNG tonthimaichung Hà Tĩnh 300 02:07.443
127 THUONG12CCC thuong12ccc Phú Thọ Trường PT DTNT tỉnh Phú Thọ 300 02:08.918
128 BÙI THỊ PHƯƠNG THANH thcsndc09 Quảng Ninh THCS Nguyễn Đức Cảnh 300 02:09.171
129 NGUYỄN CẨM TIÊN nguyencamtien12aa Phú Thọ Trường PT DTNT tỉnh Phú Thọ 300 02:10.521
130 TRIỆU VĂN ĐÔNG quyet11dd Phú Thọ Trường PT DTNT tỉnh Phú Thọ 300 02:10.549
131 TAM TON tonthitam Hà Tĩnh 300 02:10.892
132 LA THI MAI SAO lathimaisao1992 Thái Nguyên 300 02:10.938
133 VŨ HOÀNG MINH HƯNG dinhkhiemtkv Quảng Ninh THCS Nguyễn Đức Cảnh 300 02:11.724
134 TÔN THỊ TÂM tamphuongnam Hà Tĩnh Trường mầm non Thiên Lộc 300 02:11.789
135 KIM HOÀI THƯƠNG thuonghoaikim Phú Thọ Trường PT DTNT tỉnh Phú Thọ 300 02:15.457
136 TRƯƠNG THỊ THU PHƯƠNG roacph Phú Thọ Trường PT DTNT tỉnh Phú Thọ 300 02:17.361
137 ĐINH VIỆT HOÀNG dinhhoang12e Phú Thọ Trường PT DTNT tỉnh Phú Thọ 300 02:17.567
138 NGUYÊN TRUNG NGHĨA nguyentrungnghia12 Phú Thọ Trường PT DTNT tỉnh Phú Thọ 300 02:19.241
139 ĐINH THỊ BÌNH dinhbinh1809 Phú Thọ Trường PT DTNT tỉnh Phú Thọ 300 02:19.399
140 TRIỆU ĐỨC NAM trieunam11c Phú Thọ Trường PT DTNT tỉnh Phú Thọ 300 02:19.615
Hotline: 1900.636.444 - 1900.636.228