Hỗ trợ: 1900.636.228 - 1900.636.444

Tổng số: 238122 lượt thi
STT Họ tên Tên đăng nhập Tỉnh/ TP Trường Điểm thi Thời gian
141 LƯU THANH LÂM luuthanhlam1110 Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 300 00:49.496
142 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT domanhducdatlm1 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:49.512
143 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT domanhducdatlm1 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:49.551
144 PHAM QUANG TRUNG quangtrungpl112 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:49.610
145 NGUYEN TRA MY mymypl112 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:49.618
146 TRAN LE THINH lethinhpl112 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:49.631
147 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH gg116733594450502063567 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:49.639
148 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG truonggiang3007pt Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:49.656
149 LÊ VŨ CHÂU chauchaupl1 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:49.673
150 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG truonggiang3007pt Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:49.685
151 NGUYEN TRUONG THINH truongthinhpl112 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:49.688
152 NHẬT MINH giangminhpl Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:49.689
153 PHAMVIETKHANHPL khanhyasuo_11 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:49.711
154 TRẦN KHÁNH LY khanhly2413 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:49.718
155 LÊ PHƯƠNG THẢO ngoc0huyent Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:49.723
156 LÊ HOÀNG MINH VŨ vuvupl112 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:49.725
157 NGUYỄN NHẬT MINH nhatminh6a1pl Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:49.754
158 PHẠM VĂN KHÁNH khanhyasuo_4 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:49.763
159 PHAN VIỆT KHÁNH khanhyasuo_6 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:49.778
160 HOÀNG MẠNH HÙNG gg118105803479408914461 Phú Thọ THCS Phú Lộc 300 00:49.797
Hotline: 1900.636.228 - 1900.636.444