Hỗ trợ: 1900.636.444 - 1900.636.228

Tổng số: 25606 lượt thi
STT Họ tên Tên đăng nhập Tỉnh/ TP Trường Điểm thi Thời gian
161 LÊ VĂN QUANG ngothuaan002 Trà Vinh THCS AN HÒA 300 02:45.450
162 TÔN ĐỨC CƯỜNG tonduccuong Hà Tĩnh 300 02:47.890
163 MẠC MINH CÔNG (TÔI CÓ NGƯỜI BẠN TÊN TRỊNH PHẠM NGỌC HÂN (CHỦ TÀI KHOẢN HANIESUMMER123) THAM GIA DỰ THI TẠI BẢNG C. THEO THỂ LỆ CUỘC THI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1328/QĐ-BGDĐT NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2019 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI BẢNG C (II. 1. 3.) BAO GỒM "ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN", "NHỮNG NGƯỜI QUAN TÂM VÀ DỰ THI (DƯỚI 35 TUỔI)". CHIỂU THEO QUY ĐỊNH NÀY, TRỊNH PHẠM NGỌC HÂN HOÀN TOÀN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA DỰ THI TẠI BẢNG C (KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH RẰNG HỌC SINH THÌ KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA DỰ THI TẠI BẢNG C). BAN TỔ CHỨC PHẢI CÔNG NHẬN TƯ CÁCH THÍ SINH CỦA TRỊNH PHẠM NGỌC HÂN LÀ HỢP LỆ) levantop23 Bắc Giang 300 03:00.010
164 LÊ THỊ NHƯ QUỲNH ndcltnquynh Quảng Ninh THCS Nguyễn Đức Cảnh 300 03:00.212
165 VŨ HOÀNG MINH HƯNG dinhkhiemtkv Quảng Ninh THCS Nguyễn Đức Cảnh 300 03:00.266
166 MẠC TRƯƠNG VIỆT DŨNG (TÔI CÓ NGƯỜI BẠN TÊN TRỊNH PHẠM NGỌC HÂN (CHỦ TÀI KHOẢN HANIESUMMER123) THAM GIA DỰ THI TẠI BẢNG C. THEO THỂ LỆ CUỘC THI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1328/QĐ-BGDĐT NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2019 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI BẢNG C (II. 1. 3.) BAO GỒM "ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN", "NHỮNG NGƯỜI QUAN TÂM VÀ DỰ THI (DƯỚI 35 TUỔI)". CHIỂU THEO QUY ĐỊNH NÀY, TRỊNH PHẠM NGỌC HÂN HOÀN TOÀN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA DỰ THI TẠI BẢNG C (KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH RẰNG HỌC SINH THÌ KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA DỰ THI TẠI BẢNG C). BAN TỔ CHỨC PHẢI CÔNG NHẬN TƯ CÁCH THÍ SINH CỦA TRỊNH PHẠM NGỌC HÂN LÀ HỢP LỆ) levantop24 Bắc Kạn 300 03:01.037
167 MẠC HOÀNG ĐĂNG hamyclone11 Nghệ An THPT Nam Đàn 2 300 03:01.091
168 TÔN ĐỨC CƯỜNG tonduccuong Hà Tĩnh 300 03:11.891
169 NGUYỄN THỊ THẢO TRANG gthd201910 Đà Nẵng THPT Phan Châu Trinh 300 03:11.920
170 LÊ MINH QUANG iemiinhf03 Quảng Nam THPT Nguyễn Huệ 300 03:17.517
171 LÝ THỊ HUỆ lythihue12dntt Phú Thọ Trường PT DTNT tỉnh Phú Thọ 300 03:22.795
172 CÀ VĂN HỌC cavanhoc Sơn La Trường THPT Thuận Châu 300 03:24.025
173 NGỌC CHÂU hoangngocchau12b Phú Thọ Trường PT DTNT tỉnh Phú Thọ 300 03:25.578
174 VÕ MINH PHƯƠNG vominhphuong Hà Tĩnh 300 03:29.498
175 ĐINH THỊ PHƯƠNG THẢO dinhphuongthao12aa Phú Thọ Trường PT DTNT tỉnh Phú Thọ 300 03:36.444
176 VÕ THỊ THỦY TIÊN thuytiencva Quảng Nam THCS Chu Văn An 300 03:44.759
177 LÊ VĂN QUANG ngothuaan002 Trà Vinh THCS AN HÒA 300 03:45.622
178 MẠC THUỴ LOAN OANH (TÔI CÓ NGƯỜI BẠN TÊN TRỊNH PHẠM NGỌC HÂN (CHỦ TÀI KHOẢN HANIESUMMER123) THAM GIA DỰ THI TẠI BẢNG C. THEO THỂ LỆ CUỘC THI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1328/QĐ-BGDĐT NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2019 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI BẢNG C (II. 1. 3.) BAO GỒM "ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN", "NHỮNG NGƯỜI QUAN TÂM VÀ DỰ THI (DƯỚI 35 TUỔI)". CHIỂU THEO QUY ĐỊNH NÀY, TRỊNH PHẠM NGỌC HÂN HOÀN TOÀN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA DỰ THI TẠI BẢNG C (KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH RẰNG HỌC SINH THÌ KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA DỰ THI TẠI BẢNG C). BAN TỔ CHỨC PHẢI CÔNG NHẬN TƯ CÁCH THÍ SINH CỦA TRỊNH PHẠM NGỌC HÂN LÀ HỢP LỆ) levantop22 Bạc Liêu 300 03:54.620
179 MẠC MINH CÔNG (TÔI CÓ NGƯỜI BẠN TÊN TRỊNH PHẠM NGỌC HÂN (CHỦ TÀI KHOẢN HANIESUMMER123) THAM GIA DỰ THI TẠI BẢNG C. THEO THỂ LỆ CUỘC THI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1328/QĐ-BGDĐT NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2019 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI BẢNG C (II. 1. 3.) BAO GỒM "ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN", "NHỮNG NGƯỜI QUAN TÂM VÀ DỰ THI (DƯỚI 35 TUỔI)". CHIỂU THEO QUY ĐỊNH NÀY, TRỊNH PHẠM NGỌC HÂN HOÀN TOÀN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA DỰ THI TẠI BẢNG C (KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH RẰNG HỌC SINH THÌ KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA DỰ THI TẠI BẢNG C). BAN TỔ CHỨC PHẢI CÔNG NHẬN TƯ CÁCH THÍ SINH CỦA TRỊNH PHẠM NGỌC HÂN LÀ HỢP LỆ) levantop23 Bắc Giang 300 04:01.032
180 MẠC TRƯƠNG VIỆT DŨNG (TÔI CÓ NGƯỜI BẠN TÊN TRỊNH PHẠM NGỌC HÂN (CHỦ TÀI KHOẢN HANIESUMMER123) THAM GIA DỰ THI TẠI BẢNG C. THEO THỂ LỆ CUỘC THI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1328/QĐ-BGDĐT NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2019 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI BẢNG C (II. 1. 3.) BAO GỒM "ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN", "NHỮNG NGƯỜI QUAN TÂM VÀ DỰ THI (DƯỚI 35 TUỔI)". CHIỂU THEO QUY ĐỊNH NÀY, TRỊNH PHẠM NGỌC HÂN HOÀN TOÀN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA DỰ THI TẠI BẢNG C (KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH RẰNG HỌC SINH THÌ KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA DỰ THI TẠI BẢNG C). BAN TỔ CHỨC PHẢI CÔNG NHẬN TƯ CÁCH THÍ SINH CỦA TRỊNH PHẠM NGỌC HÂN LÀ HỢP LỆ) levantop24 Bắc Kạn 300 04:01.038
Hotline: 1900.636.444 - 1900.636.228