Vòng trắc nghiệm 1: Từ 10h00 ngày 29/3/2016 đến 17h00 ngày 17/4/2016. Vòng trắc nghiệm 2: Từ 9h00 ngày 25/4/2016 đến 17h00 ngày 15/5/2016. Vòng thi tự luận: Thời gian nhận bài từ ngày 29/3/2016 đến ngày 15/5/2016. Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết trao giải chung cuộc Cuộc thi: dự kiến ngày 5/6/2016
Danh sách thí sinh

Tìm kiếm thông tin

Tổng số : 327.815

# Họ và tên Id game Trường Ngày đăng kí
337465 Trương Thị Lít mntruongthilit 09:48 19/05/2016
337464 nông văn tân nongvantanls THPT TTGDTX Cao Lộc 09:48 19/05/2016
337463 Bé Hồng Thắm behongtham1510 PTDT Nội trú THCS Đình Lập 09:48 19/05/2016
337462 trieuthido trieuthidoct THCS Cây Thị 09:47 19/05/2016
337461 lý văn trọng lyvantrongls THPT TTGDTX Cao Lộc 09:47 19/05/2016
337460 đỗ trà giang junjun12345 Trường ĐH Hùng Vương - Phú Thọ 09:47 19/05/2016
337459 Trương Thị Ngát mntruongthingat 09:47 19/05/2016
337458 Phạm Thị Liên LiengiaovienTT 09:46 19/05/2016
337457 Hoàng Quang Huy hoangquanghuy7b7 THCS Mạo Khê 2 09:46 19/05/2016
337456 trieu thi van ha trieuhacdp 09:45 19/05/2016
337455 lương thị văn luongthivanls THPT TTGDTX Cao Lộc 09:45 19/05/2016
337454 Hoàng Phương Thảo hoangphuongthao2208 PTDT Nội trú THCS Đình Lập 09:45 19/05/2016
337453 Bùi Thị Kim Oanh mnbuithikimoanh 09:45 19/05/2016
337452 Bế Thị Yên bethiyen PTDT Nội trú THCS Đình Lập 09:45 19/05/2016
337451 âu văn khiêm auvankhiemls THPT TTGDTX Cao Lộc 09:44 19/05/2016
337450 kỳ thị thúy thuyhuan1204 PTDT Nội trú THCS Đình Lập 09:44 19/05/2016
337449 Dương Thị Thoa mnduongthithoa 09:43 19/05/2016
337448 Phùng văn học phungvanhocls THPT TTGDTX Cao Lộc 09:42 19/05/2016
337447 Đinh Thùy Linh dinhthuylinh12345 PTDT Nội trú THCS Đình Lập 09:42 19/05/2016
337446 Hoàng Thị Dịu hoangdiu1990 09:41 19/05/2016