Vòng trắc nghiệm 1: Từ 10h00 ngày 29/3/2016 đến 17h00 ngày 17/4/2016. Vòng trắc nghiệm 2: Từ 9h00 ngày 25/4/2016 đến 17h00 ngày 15/5/2016. Vòng thi tự luận: Thời gian nhận bài từ ngày 29/3/2016 đến ngày 15/5/2016. Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết trao giải chung cuộc Cuộc thi: dự kiến ngày 5/6/2016
Thông tin thí sinh
# Thời gian Điểm Số lần thi
1 5'20s 150 2 16:18 31/03/2016
2 2'18s 235 2 15:11 06/04/2016
3 3'8s 205 1 10:13 13/04/2016
4 1'56s 235 2 10:12 28/04/2016
5 1'55s 220 2 16:04 06/05/2016
6 1'28s 250 2 10:30 13/05/2016