Vòng trắc nghiệm 1: Từ 10h00 ngày 29/3/2016 đến 17h00 ngày 17/4/2016. Vòng trắc nghiệm 2: Từ 9h00 ngày 25/4/2016 đến 17h00 ngày 15/5/2016. Vòng thi tự luận: Thời gian nhận bài từ ngày 29/3/2016 đến ngày 15/5/2016. Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết trao giải chung cuộc Cuộc thi: dự kiến ngày 5/6/2016
Thông tin thí sinh
# Thời gian Điểm Số lần thi
1 3'39s 245 2 23:09 29/03/2016
2 1'15s 240 2 16:19 04/04/2016
3 3'14s 210 2 15:32 14/04/2016
4 2'19s 235 2 13:54 28/04/2016
6 2'55s 210 2 08:21 13/05/2016