Vòng trắc nghiệm 1: Từ 10h00 ngày 29/3/2016 đến 17h00 ngày 17/4/2016. Vòng trắc nghiệm 2: Từ 9h00 ngày 25/4/2016 đến 17h00 ngày 15/5/2016. Vòng thi tự luận: Thời gian nhận bài từ ngày 29/3/2016 đến ngày 15/5/2016. Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết trao giải chung cuộc Cuộc thi: dự kiến ngày 5/6/2016
Danh sách thí sinh

Tìm kiếm thông tin

Tổng số : 327.815

# Họ và tên Id game Trường Ngày đăng kí
337445 Lài Thị Thành mnlaithithanh 09:41 19/05/2016
337444 Trần Thị Hải Yến tranhaiyen2003 THCS Tích Lương 09:40 19/05/2016
337443 Mã Thị Thu Huyền mahuyen9a PTDT Nội trú THCS Đình Lập 09:40 19/05/2016
337442 Hồ Thị Một thimot456 Trường ĐH Quảng Nam 09:39 19/05/2016
337441 Bùi Thị Hạnh mnbuithihanh 09:39 19/05/2016
337440 dao van dap anhdap1999 THPT Quảng Xương 4 09:39 19/05/2016
337439 Đỗ trí Tô dotritols THPT TTGDTX Cao Lộc 09:38 19/05/2016
337438 Nguyễn văn khánh nguyenvankhanhlss THPT TTGDTX Cao Lộc 09:35 19/05/2016
337437 tham van bang anhbang1999 THPT Quảng Xương 4 09:35 19/05/2016
337436 Nguyễn Thị Nguyệt Nga nguyetnga4988 Trường ĐH Hùng Vương - Phú Thọ 09:32 19/05/2016
337435 Lương văn hưng luongvanhunglss THPT TTGDTX Cao Lộc 09:32 19/05/2016
337434 nguyen dac thanh dacthanh1999 THPT Quảng Xương 4 09:32 19/05/2016
337433 Phan hồng sơn son7atichluong THCS Tích Lương 09:32 19/05/2016
337432 Lý Thị Thủy lythithuypt1 Trường TH Phú Thượng 1 09:32 19/05/2016
337431 Vy Thành Huân vythanhhuan THPT TTGDTX Cao Lộc 09:29 19/05/2016
337430 Thân Thị Hòa thanthihoa1971 09:29 19/05/2016
337429 nguyen hai yen mjhdhy THCS Tích Lương 09:29 19/05/2016
337428 Trần Thị Hoài Thương 2113012729 Trường ĐH Quảng Nam 09:29 19/05/2016
337427 Đỗ Phương Linh linh01656649958 THCS Tích Lương 09:29 19/05/2016
337426 Đào Thị Cẩm Vi camvybt19102002 THCS Bình Thanh 09:28 19/05/2016