Hỗ trợ : 1900636444

Email: hocvalamtheobac@egroup.vn

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI SẼ ĐƯỢC THỐNG KÊ TẠI CUỐI PHẦN THI

20/04/2018

Kết quả và thời gian thi sẽ được hiển thị khi thí sinh kết thúc câu hỏi cuộc cùng. 
Với giao diện mới này, thí sinh sẽ được thông báo thể lệ cụ thể và sinh động hơn khi bắt đầu màn thi. Thí sinh không được chuyển tab, tắt tab hoặc tắt trình duyệt trong suốt thời gian thi.

Nếu vi phạm hệ thống sẽ tự động xử lý như sau:
1. Tắt tab, tắt trình duyệt: Hệ thống sẽ coi như thí sinh kết thúc cuộc thi, thời gian và kết quả sẽ được ghi nhận từ thời điểm thí sinh tắt
2. Trường hợp chuyển tab thì hệ thống sẽ bỏ qua câu hỏi hiện tại và chuyển sang câu hỏi kế tiếp


Vì vậy, trong quá trình thi sẽ không hiện thời gian và điểm số hiện tại nữa, mà sẽ được thể hiện qua bảng kết quả chung cuộc tại cuối màn thi.


Một số hình ảnh minh họa với giao diện thi mới