Hỗ trợ : 1900636444

Email: hocvalamtheobac@egroup.vn

Thông báo số 03: Danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng thi tự luận Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018

05/05/2018

Danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng thi tự luận Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 

 

 

THÔNG BÁO SỐ 03

Danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham dự

Vòng thi tự luận Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo

tư tưngđạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018

 


1. Danh sách 600 thí sinh Bảng A.

 

(Chi tiết TẠI ĐÂY).

 

2. Danh sách 600 thí sinh Bảng B.

(Chi tiết TẠI ĐÂY).

 

 Ghi chú: - Các thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng thi tự luận: Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức Cuộc thi về độ chính xác của thông tin cá nhân, nếu sai có thể bị xem xét không công nhận giải thưởng.

                             - Thời gian gia hạn vòng thi tự luận BTC sẽ có thông báo sau.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ:

- Đường dây nóng: 1900.636.444;

- Email: hocvalamtheobac@egroup.vn;

Hoặc Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi: Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội, đ/c Nguyễn Xuân Hà, ĐT: 024.38694984; 0123.748.5979; Email: nxha@moet.gov.vn.

Hà Nội, ngày  04  tháng 5 năm 2018

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI