Hỗ trợ : 1900636444

Email: hocvalamtheobac@egroup.vn

06/06/2018
Danh sách chính thức các thí sinh đoạt giải các tuần một, hai, ba và bốn Vòng thi thứ nhất, nội dung trắc nghiệm Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập...
06/06/2018
Thông báo Danh sách chính thức các thí sinh đoạt giải Vòng thi trắc nghiệm Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách...
04/06/2018
Thông báo lịch phát sóng trực tiếp Vòng thi Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,...
31/05/2018
Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 - Vòng thi Chung kết cá nhân xếp...
31/05/2018
Quyết định v/v ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 - Vòng thi...
16/05/2018
Thông báo v/v xác thực thông tin thí sinh và rà soát kết quả thi tuần 1 & tuần 2 Vòng thi trắc nghiệm Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập...
15/05/2018
THÔNG BÁO SỐ 04 v/v bổ sung các thí sinh tham dự Vòng thi tự luận Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách...
11/05/2018
Thông báo gia hạn vòng thi Tự luận đến ngày 20/5/2018
07/05/2018
Hướng dẫn làm bài thi tự luận Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018