Hỗ trợ: 038.755.1495 -

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÒNG CHUNG KẾT VÀ LỄ TỔNG KẾT, TRAO GIẢI CHUNG CUỘC CUỘC THI

02/11/2019
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÒNG CHUNG KẾT VÀ LỄ TỔNG KẾT, TRAO GIẢI CHUNG CUỘC CUỘC THI

THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC THÍ SINH LỌT VÀO VÒNG CHUNG KẾT

04/11/2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC THÍ SINH LỌT VÀO VÒNG CHUNG KẾT

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC VÒNG CHUNG KẾT VÀ LỄ TỔNG KẾT

05/11/2019
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC VÒNG CHUNG KẾT VÀ LỄ TỔNG KẾT

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ TRAO GIẢI VÒNG BÁN KẾT

11/11/2019
THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ TRAO GIẢI VÒNG BÁN KẾT

THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC THÍ SINH ĐOẠT GIẢI VÒNG BÁN KẾT

11/11/2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC THÍ SINH ĐOẠT GIẢI VÒNG BÁN KẾT

THÔNG BÁO V/v GỬI ẢNH CHÂN DUNG CỦA TS VÒNG CHUNG KẾT

14/11/2019
THÔNG BÁO V/v GỬI ẢNH CHÂN DUNG CỦA TS VÒNG CHUNG KẾT

THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC THÍ SINH ĐOẠT GIẢI ĐỢT BA VÒNG LOẠI

19/11/2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC THÍ SINH ĐOẠT GIẢI ĐỢT BA VÒNG LOẠI

THÔNG BÁO TỔ CHỨC VÒNG CHUNG KẾT CÁ NHÂN XẾP HẠNG TOÀN QUỐC

09/12/2019

THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐOẠT GIẢI TẬP THỂ

11/12/2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐOẠT GIẢI TẬP THỂ

THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC THÍ SINH ĐOẠT GIẢI VÒNG CHUNG KẾT TOÀN QUỐC

16/12/2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC THÍ SINH ĐOẠT GIẢI VÒNG CHUNG KẾT TOÀN QUỐC
477987

Thí sinh đăng ký

TOP thí sinh cuộc thi

1

NGUYỄN ĐỨC HOÀI

THPT Vĩnh Linh

300 - 00:40.004

2

HỒ QUỲNH NHI

THCS Giấy Phong Châu

300 - 00:40.028

3

NGUYỄN HUY

THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

300 - 00:41.355

Video nổi bật

Xem thêm

Hỗ trợ: 038.755.1495 -

Hotline: 038.755.1495 -