Hỗ trợ: 0961.566.604 - 0961.632.221

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC VÒNG CHUNG KẾT VÀ LỄ TỔNG KẾT

05/11/2019
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC VÒNG CHUNG KẾT VÀ LỄ TỔNG KẾT

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ TRAO GIẢI VÒNG BÁN KẾT

11/11/2019
THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ TRAO GIẢI VÒNG BÁN KẾT

THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC THÍ SINH ĐOẠT GIẢI VÒNG BÁN KẾT

11/11/2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC THÍ SINH ĐOẠT GIẢI VÒNG BÁN KẾT

THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC THÍ SINH ĐOẠT GIẢI ĐỢT BA VÒNG LOẠI

19/11/2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC THÍ SINH ĐOẠT GIẢI ĐỢT BA VÒNG LOẠI
477006

Thí sinh đăng ký

TOP thí sinh cuộc thi

1

NGUYỄN ĐỨC HOÀI

THPT Vĩnh Linh

300 - 00:40.004

2

HỒ QUỲNH NHI

THCS Giấy Phong Châu

300 - 00:40.028

3

NGUYỄN HUY

THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

300 - 00:41.355

Video nổi bật

Xem thêm
Hotline: 0961.566.604 - 0961.632.221