Vòng trắc nghiệm 1: Từ 10h00 ngày 29/3/2016 đến 17h00 ngày 17/4/2016. Vòng trắc nghiệm 2: Từ 9h00 ngày 25/4/2016 đến 17h00 ngày 15/5/2016. Vòng thi tự luận: Thời gian nhận bài từ ngày 29/3/2016 đến ngày 15/5/2016. Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết trao giải chung cuộc Cuộc thi: dự kiến ngày 5/6/2016

GIẤY MỜI Tham dự Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết trao giải Chung cuộc Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Lần thứ III – Năm 2016

Cập nhật ngày : 03:14 09/06/2016 - 446

GIẤY MỜI tham dự Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết trao giải Chung cuộc Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lần thứ III – Năm 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 375/GM-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2016

GIẤY MỜI

Tham dự Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc

và Lễ tổng kết trao giải Chung cuộc Cuộc thi

“Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Lần thứ III – Năm 2016

Kính gửi: Các thí sinh tham dự Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc

Bộ Giáo dục và Đào tạo kính mời các thí sinh tới tham dự Vòng Chung kết

cá nhân xếp hạng toàn quốc Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo

đức Hồ Chí Minh” lần thứ III – năm 2016, cụ thể:

Vĩnh, phường 6, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

1. Thời gian: Từ 7h00 – 11h00 thứ Bảy, ngày 11/6/2016.

2. Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 4, số 85-87, đường Tân

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Ghi chú: Mời xem tờ hướng dẫn đón tiếp thí sinh đính kèm; thí sinh mang

theo chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên, thẻ học sinh hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh

khi tham dự sự kiện để thuận tiện cho công tác tổ chức.

- Đ/c Nguyễn Thị Thư, cán bộ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. ĐT:

- Đ/c Nguyễn Thanh Hương, chuyên viên Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ:

08.39411211 – 0905.032.761.

Giáo dục và Đào tạo, ĐT: 0912.323.781, email: nt_huong@moet.edu.vn..

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

TL. BỘ TRƯỞNG

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT. Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);

- VT. Ngũ Duy Anh (để b/c);

- Cty Egame (để ph/hợp);

- Trường ĐH Nguyễn Tất Thành(để p/h);

- Lưu: VT, CTHSSV.

(đã ký)

Bùi Văn Linh

Tải về văn bản TẠI ĐÂY.

bình luận

336.213
thí sinh đăng ký

top thí sinh dự thi

 • 1
  39.752 thí sinh
  Tp.Hồ Chí Minh
 • 2
  20.156 thí sinh
  Thái Nguyên
 • 3
  19.279 thí sinh
  Hà Nội
Xem thêm

họ nói về chúng tôi

Đang online