TOP thí sinh đăng ký (TOP 100)

STT Tỉnh/ TP Số lượng
1 Phú Thọ 60367
2 Hà Nội 40851
3 Vĩnh Phúc 34496
4 Quảng Trị 31412
5 Nam Định 29755
6 Thái Nguyên 21561
7 Cần Thơ 14480
8 Bình Dương 14207
9 Tp.Hồ Chí Minh 12878
10 Hà Tĩnh 12358
Hotline: -