Hỗ trợ: 038.755.1495 -

TOP thí sinh đăng ký (TOP 100)

STT Tỉnh/ TP Số lượng
61 Ninh Thuận 586
62 Bạc Liêu 481
63 Hà Giang 447
64 Hậu Giang 209
65 Đoàn Khối các Cơ quan TW 165
66 Ban Thanh niên Quân đội 148
67 Sinh viên ngoài nước 4
68 Đoàn Khối Doanh nghiệp TW 1

Hỗ trợ: 038.755.1495 -

Hotline: 038.755.1495 -