Hỗ trợ: 0961.566.604 - 0961.632.221

TOP thí sinh đăng ký

STT
Tỉnh/ TP
Số lượng
 1. 61
  Ninh Thuận
  586
 2. 62
  Bạc Liêu
  480
 3. 63
  Hà Giang
  446
 4. 64
  Hậu Giang
  209
 5. 65
  Đoàn Khối các Cơ quan TW
  165
 6. 66
  Ban Thanh niên Quân đội
  148
 7. 67
  Sinh viên ngoài nước
  4
 8. 68
  Đoàn Khối Doanh nghiệp TW
  1
Hotline: 0961.566.604 - 0961.632.221