Vòng trắc nghiệm 1: Từ 10h00 ngày 29/3/2016 đến 17h00 ngày 17/4/2016. Vòng trắc nghiệm 2: Từ 9h00 ngày 25/4/2016 đến 17h00 ngày 15/5/2016. Vòng thi tự luận: Thời gian nhận bài từ ngày 29/3/2016 đến ngày 15/5/2016. Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết trao giải chung cuộc Cuộc thi: dự kiến ngày 5/6/2016
Top nước ngoài đăng ký
# Nước Đăng ký
   China 3
   United States 2
   Korea, Republic of 2
4    Bahamas 1
5    Colombia 1
6    Thailand 1
7    Afghanistan 1
8    Australia 1
9    Argentina 1
10    United Kingdom 1
11    Albania 1
12    Brazil 1