Hỗ trợ: 038.755.1495 -

THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC THÍ SINH ĐOẠT GIẢI VÒNG CHUNG KẾT TOÀN QUỐC

16/12/2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC THÍ SINH ĐOẠT GIẢI VÒNG CHUNG KẾT TOÀN QUỐC

THÔNG BÁO TỔ CHỨC VÒNG CHUNG KẾT CÁ NHÂN XẾP HẠNG TOÀN QUỐC

09/12/2019

THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC THÍ SINH ĐOẠT GIẢI VÒNG LOẠI

16/12/2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC THÍ SINH ĐOẠT GIẢI VÒNG LOẠI

THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐOẠT GIẢI TẬP THỂ

11/12/2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐOẠT GIẢI TẬP THỂ

THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC THÍ SINH ĐOẠT GIẢI ĐỢT BA VÒNG LOẠI

19/11/2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC THÍ SINH ĐOẠT GIẢI ĐỢT BA VÒNG LOẠI

THÔNG BÁO V/v GỬI ẢNH CHÂN DUNG CỦA TS VÒNG CHUNG KẾT

14/11/2019
THÔNG BÁO V/v GỬI ẢNH CHÂN DUNG CỦA TS VÒNG CHUNG KẾT

THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC THÍ SINH ĐOẠT GIẢI VÒNG BÁN KẾT

11/11/2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC THÍ SINH ĐOẠT GIẢI VÒNG BÁN KẾT

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ TRAO GIẢI VÒNG BÁN KẾT

11/11/2019
THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ TRAO GIẢI VÒNG BÁN KẾT

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC VÒNG CHUNG KẾT VÀ LỄ TỔNG KẾT

05/11/2019
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC VÒNG CHUNG KẾT VÀ LỄ TỔNG KẾT

THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC THÍ SINH LỌT VÀO VÒNG CHUNG KẾT

04/11/2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC THÍ SINH LỌT VÀO VÒNG CHUNG KẾT
477987

Thí sinh đăng ký

TOP thí sinh cuộc thi

1

NGUYỄN ĐỨC HOÀI

THPT Vĩnh Linh

300 - 00:40.004

2

HỒ QUỲNH NHI

THCS Giấy Phong Châu

300 - 00:40.028

3

NGUYỄN HUY

THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

300 - 00:41.355

Video nổi bật

Xem thêm

Hỗ trợ: 038.755.1495 -

Hotline: 038.755.1495 -